Ako spravovať inventár výrobkov počas pandémie

Majitelia podnikov na celom svete sa snažia reagovať čo najlepšie a najvhodnejšie na paniku, ktorá v tomto období vládne svetu. Pandémia koronavírusu prináša maloobchodom všetkých rozmerov množstvo výziev, s ktorými sa doteraz nestretli.  Tým pádom musia zavádzať zmeny. Zdieľajú informácie o tom, ako firma a jej zamestnanci fungujú v tejto situácii. Viac ako kedykoľvek predtým

Optimalizujte produktový feed pre reklamy v Nákupoch

Ako už určite viete, reklamy v Nákupoch (Google Shopping Ads) sú tvorené zo zoznamu produktov a ich detailov, ktoré poskytnete Obchodníckemu centru Google. Tento zoznam produktov, voláme ho tiež produktový feed, je preto základom dobrej reklamy. Reklamy v Nákupoch sú skvelým spôsobom ako osloviť široké spektrum zákazníkov na mnohých sieťach. Pokiaľ však reklamy v neprinášajú

Optimalizujte DSA kampane s odporúčaniami od Google

Nie všetky produkty môžu byť inzerované obvyklým spôsobom, kvôli kľúčovým slovám so statusom low search volume. Reklamy Google prišli preto s funkciou Dynamických reklám vo vyhľadávaní (DSA kampane), vďaka ktorým môžete oslovovať ľudí bez kľúčových slov.   V jednom z našich starších blogov  sme písali o tom, ako dokážete využívať DSA kampane efektívne. Teraz vám