Prepojenie účtov Google Ads s Obchodníckym centrom Google (Google Merchant center)

Obchodnícke centrum Google (Google Merchant Center) zhromažďuje informácie produktoch, ktoré ponúkate na vašom e-shope. Tieto údaje môžete následne využívať pri tvorbe inzercie a najmä remarketingových kampaniach. Preto je potrebné tieto dva účty prepojiť. Podobne ako pri prepájaní Google Ads s Google Analytics, aj pri prepojení s Obchodníckym centrom Google získate mnohé výhody v podobe vytvárania