Ako sa vysporiadať s nízkou výkonnosťou v produktových textových kampaniach (s použitím per partes & typy zhody pre kľúčové slová)

Z našich skúseností potrebuje každé kľúčové slovo v produktovej kampani aspoň 10 - 20 klikov za jednu konverziu. Pri použití viacerých typov zhody pre kľúčové slová sa však môžu pohltiť- klinkutia sú navyše rozdelené medzi viac kľúčových slov a je ťažšie ich optimalizovať.  Typy zhody kľúčových slov Odporúčame použiť modifikovanú voľnú zhodu a presný typ

Ako sa vysporiadať s nízkym výkonom produktovo-skupinových textových reklám (Používanie per partes a typ zhody pre kľúčové slová)

Z našich skúseností potrebuje každé kľúčové slovo v produktovej kampani s textovými reklamami najmenej 10 - 20 klikov za jednu konverziu. Avšak keď použijete viac typov zhody pre kľúčové slová, môžu sa navzájom pohltiť- kliknutia sú rozdelené medzi viacej kľúčových slov- takže je omnoho ťažšie ich optimalizovať. Typy zhôd pre kľúčové slová Odporúčame používať jedine