Invelity

Project Description

Invelity logo

Invelity

Strážska cesta 10, 960 01
Zvolen, Slovenská republika

Nedbalova 12, 811 01
Bratislava, Slovenská republika

121 South Maple Ave., Suite 11, CA94080
South San Francisco, USA

invelity.com
info@invelity.com

BlueWinston odznak certifikovaného partnera

What do we offer

Do projektov vkladáme istú viziu budúcnosti a snažíme sa o to, aby každý projekt, na ktorom tvrdo makáme, bol úspešný.

Žiadnemu projektu nekladieme hranice, ale naopak, snažíme sa ho rozvíjať. Venujeme sa hlavne digitálnemu prostrediu, ale máme na konte aj niekoľko projektov, ktoré presiahli do offline.

Jakub Gombár
Jakub GombárOnline Campaigns Manager