Media & Digital Services

Project Description

MD services logo

Media and Digital Services

Media and Digital Services, a.s.
ROSUM – Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava

mdservices.sk
info@mdservices.sk

BlueWinston odznak certifikovaného partnera

What do we offer

Integrovaná full servis agentúra s veľkým dôrazom na dáta a digitál.
Adam Árendáš
Adam Árendáš