Akvizícia

Pojem akvizícia môže byť vnímaný v rôznych smeroch. Vyjadruje nadobudnutie určitej veci, novozískanej osoby, významného majetkového podielu alebo zlúčenie podnikov. Najčastejšie sa však tento pojem používa v marketingu.

Ako chápať akvizíciu v marketingu?

Akvizíciu chápeme v marketingu ako proces získavania nových zákazníkov. Získavanie nových zákazníkov znamená presvedčiť spotrebiteľa, aby si zakúpil daný produkt alebo využil službu, ktorú spoločnosť ponúka. Cieľom tohto procesu je udržať nepretržité pribúdanie nových zákazníkov, ktorí sa získavajú pomocou využívania rôznych marketingových aktivít.

Predtým ako začnete nových zákazníkov oslovovať, je vhodné premyslieť si stratégiu, podľa ktorej budete postupovať. Najdôležitejšie je identifikovať cieľovú skupinu, resp. potenciálnych zákazníkov, ktorí by mohli využiť vašu službu alebo kúpiť váš produkt. Následne zvolíte vhodnú metódu zberu kontaktov a nástroja na komunikáciu so zákazníkmi. Komunikácia môže prebiehať priamo i nepriamo pomocou rôznych nástrojov.

Aké sú nástroje oslovovania potenciálnych zákazníkov?

Jedným z najefektívnejších nástrojov na priame oslovovanie nových zákazníkov je telemarketing. Uskutočňuje sa telefonickým rozhovorom s potencionálnymi zákazníkmi. Je však dôležité, aby boli kontakty relevantné. To znamená, že si musíte určiť dopredu, aká bude cieľová skupina zákazníkov, ktorých chcete osloviť.

Ďalšou aktivitou pre získavanie nových zákazníkov je napríklad e-mailing. Ide o formu marketingu, ktorá využíva ku komunikácii so zákazníkom elektronickú poštu. Jej cieľom je zákazníkov informovať o novinkách, vzbudiť záujem o produkty alebo služby a budovať si ich dôveru. E-mail marketing si stále drží veľmi silnú pozíciu aj napriek obľube sociálnych sietí.

Ako doplnkové metódy môžeme uviesť napríklad vernostné programy, recenzie spokojných zákazníkov, skúšobnú verziu zdarma atď.

Ako zvoliť správny akvizičný kanál?

Treba mať na pamäti, že akvizičný kanál, ktorý funguje pre jeden podnik výborne, nemusí dosahovať rovnaký výsledok aj pre iný. Existuje množstvo rôznych tipov, ktoré sa snažia uľahčiť vám prácu a určiť pre vaše podnikanie správny akvizičný kanál. Najlepším spôsobom ako zistiť, čo bude najlepšie fungovať je metóda pokus-omyl, najmä ak nemáte k dispozícii žiadne historické údaje.

Aké sú náklady na akvizíciu?

Pre každý podnik je dôležité, aby neminul viac finančných prostriedkov na získanie zákazníka, než minie samotný zákazník pri nákupe produktov alebo služieb. Cena, ktorú musí spoločnosť platiť za nového zákazníka sa označuje CAC.

Počíta sa vydelením celkových nákladov vynaložených na akvizíciu celkovým počtom nových zákazníkov v určitom časovom intervale. Tieto náklady sú dôležitou metrikou, ktorú musí sledovať a brať do úvahy každá spoločnosť.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO