Analýza dát kampaní

Aby ste sa vedeli v prostredí Google Ads a nástroja BlueWinston lepšie zorientovať, vysvetlíme si základné pojmy, s ktorými budeme pracovať.

V hlavnom menu Google Ads nájdete kategóriu kampane, v ktorej si viete pozrieť nazbierané dáta v jednotlivých kampaniach. Kampane môžete filtrovať, napr. zobraziť iba aktívne, prípadne zobraziť iba kampane s nazbieranými konverziami a podobne. Taktiež môžete vybrať časový interval, v ktorom odsledujete nazbierané dáta. V prehľade kampaní máme zadefinované nasledovné stĺpce (okrem zadefinovaných stĺpcov si môžete vytvoriť vlastné stĺpce s rôznymi metrikami):

Analýza dát kampaní

Kampaň = zobrazuje názov kampane pre lepšiu prehľadnosť.

Rozpočet = stanovený denný rozpočet na kampaň v mene, ktorú máte zadefinovanú v Google Ads účte.

Stav = vyjadruje, či je kampaň vhodná, optimalizuje sa alebo je pozastavená.

Typ stratégie ponúk = spôsob, akým nastavujete cenové ponuky pre svoje reklamy.

Typ kampane = môže byť obsahová, vyhľadávacia alebo nákupná, podľa čoho závisí ako a kde sa bude reklama zobrazovať a aké nastavenia bude umožnovať .

Zobrazenia = počet zobrazení, resp. koľkokrát boli reklamy viditeľné pre zákazníka.

Interakcia = zahŕňa kliknutia pre textové reklamy a reklamy v nákupoch, zhliadnutia pre videoreklamy a ďalšie akcie.

Priemerná cena = priemerná suma, ktorú platíte za interakciu.

Cena = súčet výdavkov počas vami vybraného obdobia.

Konverzie = počet konverzií, ktoré ste získali po interakciách s reklamou.

Cena/Konverzie = priemerná cena konverzie zodpovedá vašej cene vydelenej počtom získaných konverzií.

Konverzný pomer = vyjadruje, ako často v priemere vedie interakcia s reklamou ku konverzii. Ide o hodnotu v stĺpci Konverzie vydelenú počtom interakcií s vašou reklamou.
Prejdeme na analýzu dát v nástroji BlueWinston. V prehľade kampaní nájdete Dashboard, v ktorom si viete odsledovať celkovú výkonnosť kampaní a obsahuje nasledovné štatistiky:

Analýza dát kampaní

Clicks = počet kliknutí, resp. koľkokrát zákazník na dané reklamy klikol.

Impressions = počet zobrazení, resp. koľkokrát boli reklamy viditeľné pre zákazníka.

Conversions = počet konverzií, resp. koľkokrát zákazník prostredníctvom kliknutia na reklamy nakúpil produkt.

All conversions value = celková hodnota konverzií, znamená celkovú peňažnú hodnotu objednávky, ktorú zákazník uskutočnil na základe kliknutia na reklamu. Táto hodnota sa zobrazuje v mene, ktorá je definovaná v Google Ads účte.

Cost = súčet výdavkov počas vami vybraného obdobia.

Conversion Rate = vyjadruje, ako často v priemere vedie interakcia s reklamou ku konverzii. Ide o hodnotu v stĺpci Konverzie vydelenú počtom interakcií s vašou reklamou.

Cost / Conversion Rate = súčet výdavkov vydelený konverzným pomerom.

% Roas = vyjadruje návratnosť prostriedkov vložených do reklamy.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku