CAC (Customer Acquisition Cost)

cac

Význam skratky CAC

Skratku CAC môžeme vysvetliť ako aj náklady na získanie zákazníka a je obchodnou metrikou. Využíva sa spolu s metrikou Lifetime Value na meranie hodnoty vygenerovanej zákazníkom, ktorý je nový. Táto metrika určuje aké zdroje sú potrebné na prilákanie nového zákazníka.

Definícia: Celkové CAC spoločnosti sú celkové náklady, či už predajné alebo marketingové na to, aby sme získali nového zákazníka v určenom časovom období.

Čo konkrétne zahŕňajú tieto náklady?

Výdavky na marketing, mzdy, provízie, režijné náklady, …

Vzorec CAC

CAC = (celkové náklady na predaj a marketing) / počet získaných zákazníkov

customer acquisiton cost

Zdroj obrázka: www.profitwell.com

Prečo je CAC dôležité?

Náklady na získanie zákazníka sú dôležité najmä kvôli tomu, že na základe výpočtu CAC si budete vedieť odvodiť úspešnosť vášho podnikania v budúcnosti.

Zníženie hodnoty CAC znamená, že podnik míňa peniaze naozaj efektívnejšie a jeho celkový výnos by mal byť vyšší v rámci celkového zisku.

Čo sa do CAC nepočíta?

Náklady na úspech zákazníka – túto formu by ste mali zaradiť do vášho pomeru CAC, nie do čistého CAC, pretože určite budete chcieť merať efektívnosť svojich tímov čo sa týka akvizície nezávisle od seba.

Ako zredukovať hodnotu CAC?

  1. Optimalizácia vášho kanálu- každým rokom si overte koľko návštev reálne vedie k potencionálnym zákazníkom, koľko týchto zákazníkov vedie k príležitosti a koľko príležitostí spätne k zákazníkom. Jedna z možných metód ako to urobiť je použiť Balfourovu metódu rastu na lievik.
  2. Optimalizujte vlastnú cenovú stratégiu – Ak optimalizujete svoje ceny tak, aby ste vopred získali hotovosť a svoj CAC späť, môžete sa ubezpečiť, že začnete so ziskom čo najskôr.
  3. Posilnite efektívnosť výdavkov na predaj a marketing – vložte peniaze kde majú preukázateľnú návratnosť, aby ste zbytočne nespednovali.
  4. Zapojte potencionálnych a nových zákazníkov -skráťte čas potrebný na získanie nového zákazníka na minimum v záujme o váš produkt.
  5. Inbound marketing – použitie kapitálu na výrobu obsahu, ktorý poskytuje hodnotu pre vaše publikum je efektívny spôsob ako priniesť potenciálnych zákazníkov cez váš kanál za minimálne náklady.

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku