Čo je to ROAS

Pokiaľ ste používateľom Google Ads a inzerujete v sieti Google, určite poznáte výraz ROAS a viete, čo znamená. Každý PPC špecialista by mal vedieť tento pojem. Pokiaľ sa chcete dozvedieť, čo je to ROAS a ako funguje, tak ste na správnom mieste. V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo ROAS je, ako ho kalkulovať a ako kalkulovať vaše cielové ROAS. Taktiež sa pozrieme na rozdiel medzi ROAS a ROI.

set ROAS

Čo znamená ROAS?

ROAS znamená Return on Advertising Spend (návratnosť investícií do reklamy). Hovorí nám o našich ziskoch z kampaní. Je to skutočne dôležitá metrika, pomocou ktorej môžete nastaviť KPI na základe toho, či sú rovnaké alebo väčšie a či sa vám vracajú peniaze z vašich kampaní.

Ako ROAS funguje

Ak chcete vypočítať ROAS, musíte poznať hodnotu generovanú cieľovými konverziami kampane, aby ste ju mohli analyzovať. V prípade služby Google Ads sa hodnota bude rovnať cene predávaných produktov alebo služieb.

Ak sa vaše reklamy a kampane zameriavajú na získavanie potenciálnych zákazníkov, môžete nastaviť priemernú hodnotu tohto potenciálneho zákazníka. Predpokladajme, že ponúkate službu alebo produkt v hodnote 500 €. Potom môžete vypočítať, aké percento potenciálnych zákazníkov kúpi váš produkt alebo službu. Povedzme napríklad, že je to 10%. Hodnota, ktorú by ste priradili každému získanému zákazníkovi, by bola 50 €.

Ako teda ROAS vypočítať?

Príjem z kampaní musíme vydeliť investíciou.

(Príjem / Investícia) x 100

Pozrime sa na príklad:

Predstavte si, že ste investovali 8 000 € do Google Ads a podarilo sa vám predať 1 000 produktov, ktoré vygenerovali celkovo 88 000 €. ROAS by bola (88 000/8 000) x100 = 1100%.

Vďaka tomuto výpočtu môžeme povedať, že by ste získali 11 € za každé investované 1 €.

Ako teda ROAS vypočítať?

Pokiaľ ste používateľom Google Ads a inzerujete v sieti Google, určite poznáte výraz ROAS a viete, čo znamená. Každý PPC špecialista by mal vedieť tento pojem. Pokiaľ sa chcete dozvedieť, čo je to ROAS a ako funguje, tak ste na správnom mieste. V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo ROAS je, ako ho kalkulovať a ako kalkulovať vaše cielové ROAS. Taktiež sa pozrieme na rozdiel medzi ROAS a ROI.

Vypočítajte cieľovú ROAS v službe Google Ads

Vo svojom účte Google Ads môžete použiť typ automatickej cenovej ponuky na základe vašej cieľovej ROAS. Môžete nastaviť, aké ROAS chcete v kampaniach získať, a Google automaticky upraví vaše ponuky CZK (cena za kliknutie) tak, aby sa dostali k cieľovej ROAS. Jednou z podmienok je mať históriu s minimom konverzií, aby algoritmus Google mohol optimalizovať cenové ponuky za vás.

Aké sú rozdiely medzi ROAS a ROI

Ako sme už povedali, ROAS znamená návratnosť investícií do reklám (koľko peňazí získate za každé investované euro) a ROI znamená návratnosť investícií. Pri návratnosti investícií musíte brať do úvahy všetky príslušné náklady, nielen investície do kampane.

ROI sa počíta (príjem – náklady) / náklady.

Tieto náklady by mali obsahovať nielen investíciu do kampane, ale aj náklady na dopravu produktu, náklady na správu kampaní atď.

By |

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku