CPC

Čo vlastne znamená CPC? Z angl. Cost per click, čiže cena za preklik.

Za čo inzerent vlastne platí?

Len za reálne prekliky na svojej stránke. Toto stanovenie ceny za preklik sa využíva najmä v obchodných modeloch.
Táto skratka sa často zamieňa s tradičným PPC- čiže pay per click. Základný rozdiel spočíva v tom, že CPC je už samotná cena za jeden klik a PPC je celkový systém fungovania tohto typu reklamy.

Využitie CPC v praxi

Túto skratku využívajú reklamné systémy na to, aby vedeli určiť koľko už spomínaný inzerent zaplatí za jeden klik. Môže to byť či už fixná suma alebo sa cena môže aj automaticky nastaviť. Pokiaľ sa cena nastavuje automaticky, hovoríme o aukcii- hodnota ceny podľa toho, aký je veľký záujem o dané slovo. Medzi iné možnosti, čo umožňujú reklamné systémy patrí aj “maximalizácia CPC” stratégia.

Pri tejto stratégii, je to vlastne cena, ktorú ste ochotný ponúknuť za to, aby ste priviedli jedného zákazníka na vašu stránku.  Čo sa týka reálne CPC, tak tá býva väčšinou vždy nižšia, najmä pokiaľ  máte u svojich inzerentov dobrú mieru prekliku.

cpc_bluewinston

Aké faktory ovplyvňujú CPC?

Poradie reklamy

Je hodnota, ktorá určuje presne pozíciu reklamy vo vzťahu k iným reklamám. Je veľmi dôležité akú máte ponuku alebo kvalitný kontent reklamy.

Skóre kvality

Tento pojem znamená to, ako Google Ads hodnotí vašu reklamu. Vychádza presne najmä z relevantnosti kľúčových slov s mierou prekliknutia (MP) a kvality danej stránky. Najdôležitejší je správny výber kľúčových slov a efektivita vstupnej stránky.

Maximálna ponuka

Presná cena, ktorú ste ochotný minúť na to, aby zákazník nakúpil na vašej stránke, tým, že klikne na vašu reklamu. Reálna CPC môže byť nižšia ako vaša maximálna cena, ale musíte mať nastavenú maximálnu ponuku, aby ste vedeli získať svojich potencionálnych zákazníkov.

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku