CPV /Cost Per View alebo PPV /Pay Per View

CPV je vlastne cenový model využívaný v kampaniach zameraný na povedomie o značke, kedy vlastne inzerenti platia pri každom jednom zobrazení mobilnej reklamy. Využíva sa pri videoreklamách a môže zavádzať, ak neviete od ktorej sekundy sa pozretie/view ráta.

cost per view

Ako fungujú reklamné kampane CPV?

Čo sa týka tradičného fungovania CPV kampaní, boli vlastne vyhradené pre inzerentov zamerných najmä na povedomie o značke, ako sme už spomínali. No zadávatelia reklám čoraz viac nakupujú reklamy na základe Cost Per View. Prečo?

Nákup na základe práve CPV vyrovnáva podmienky pre oboje typy zadávateľov reklám:

  • Typické kampane s CPI (Cost per install/ Cena za inštaláciu) sa môžu niekedy umiestniť nižšie, lebo vplyv konverzie znižuje finálnu CMP, ktorú generujú. Znamená to vlastne to, že inzerenti prichádzajú o in-app inventár a nie sú schopný škálovať ich kampane.

Nákupom rovnakého cenového modelu ako značky, môžu inzerenti zabezpečiť, aby ich cenové ponuky zostali konkurencieschopné.

Aký je vzorec CPV?

CPV= náklady na reklamu / zhliadnutia videa

cost per view

Aké sú ďalšie typy cenových modelov?

  • CPCV / cena za dokončené zobrazenie (cost per completed view)
  • CPE / cena za zapojenie (cost per engagement)
  • CPC / cena za kliknutie na reklamu (cost per click advertising)
  • CPM / cebu z acost per mille)
  • CPA / cena za akvizíciu (cost per action)
  • CPL / cena za vedenie (cost per lead, or PPL- par per lead)
  • CPI / cena za inštaláciu (cost per install)
    A ďalšie…

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku