Google Ads

Čo je to Google Ads a ako dokážete prostredníctvom Google Ads získať pozornosť zákazníkov?

Google Ads je onlinový nástroj od Googlu, ktorý slúži na spravovanie reklám na Googli. Tento nástroj poskytuje Google zdarma. Google Ads Vám prináša širokú ponuku reklamný služieb, ktoré vám pomôžu získať zákazníka a ponúknuť mu váš produkt, v čase keď sa oň zaujíma. Všetky vaše reklamné kampane musia vychádzať z firemných cieľom. K naplneniu týchto cieľov dokáže pomôcť práve Google Ads.

Aké môžu byť vaše ciele?

  • zvýšenie objemu predaja
  • zvýšenie návštevnosti webu
  • získanie potenciálnych zákazníkov
  • ovplyvňovanie kúpnej úvahy
  • budovanie povedomia
  • propagácia aplikácie

Ak už viete, aké ciele chcete dosiahnuť, je potrebné mať prehľad o typoch kampaniach, ktoré Google Ads ponúka. Ich vhodnou kombináciou a nastavením dokážete svoje vytýčené ciele naplniť. Taktiež je potrebné zamyslieť sa, v ktorej fáze modelu SEE, THINK, DO, CARE sa vaši zákazníci nachádzajú a je následne potrebná voľba vhodného typu kampane.

Aké typy kampaní Google Ads ponúka?

1. Kampane vo Vyhľadávacej sieti

Ak použijete kampane vo vyhľadávacej sieti vaše reklamy sa budú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávaní na Googli a na partnerských weboch, ktorým je napr. Youtube. Ak vaše kľúčové slovo bude zadané do vyhľadávača zobrazí sa vaša reklama. Využívajú sa tu textové reklamy, čo znamená že musíte vytvoriť vhodný obsah, ktorým dokážete osloviť zákazníka. Ak je vašim cieľom zvýšiť povedomie o vašej značke a zvýšenie predaja vašich produktov, kampan vo vyhľadávacej sieti je pre vás optimálna.

kampane vo Vyhľadávacej sieti

2. Kampane v Obsahovej sieti

Obsahová sieť je tvorená webstránkami a aplikáciami, ktoré poskytujú priestor pre zverejňovanie reklám. Najčastejšie sa zobrazujú grafické reklamy, ale aj textové. Môžete si ich všimnúť na webstránkach vo forme bannerov. Tieto bannery sa zobrazujú taktiež na základe kľúčových slov alebo na základe záujmov, ktorých zhoda sa hľadá v obsahu na stránke.

3. Video kampaň

Video reklama je skvelá možnosť, ak chcete svoje publikum osloviť pútavým spôsobom a predovšetkým vo veľkom. Za takýto typ reklamy zaplatíte, ak si vaše video niekto pozrie. Ak si porovnáme video s televíznou reklamou, tak videom dokážete zasiahnuť taktiež široké publikum, ale za nižšie podstatne náklady. Navyše sú tieto video kampane flexibilné a dokážete ich podľa potreby optimalizovať.

Video kampaň je výborná, pretože tvorí kombináciou zrakového aj sluchové vnímania. Viete tak na vašich zákazníkov preniesť emocionálnu hodnotu prostredníctvom hudby a animácií. Najväčšou výhodou video kampaní je, že dokážete vyrozprávať váš príbeh.

Je vždy však potrebné zamyslieť sa nad cieľom a vhodnosti tohto typu kampane pre váš produkt. Ak chcete komunikovať nejaké posolstvo alebo príbeh vašej značky video kampaň je vhodným výberom.

4. Kampaň v Nákupoch

Reklamy v nákupoch alebo shoppingové kampane sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávaní textových a responzínvych reklamách. Sú skvelé v tom, že dokážu zákazníkovi poskytnúť informácie o produkte, ešte predtým ako sa rozhodne na reklamu kliknúť.

Taktiež môžu zákazníci rozhodovať, na ktorú reklamu kliknú na základe obrázku vášho produktu. Tieto kampane vám umožnia zvýšiť návštevnosť vášho webe a priniesť potenciálnych zákazníkov. Zobrazujú sa vo forme obrázku, ceny produktu a odkazu na vašu stránku.

kampan v nakupoch

5. Aplikácia

Ak potrebujete zvýšiť počet interakcií, stiahnutí aplikácie alebo počet akcií v aplikácii Google Ads ponúka kampaň na aplikácie. Nastavenie je veľmi jednoduché zvyšok sa robí automaticky.

aplikacia

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku