Google časový rozvrh reklám

Ako prvé spomenieme, že nemusíte meniť čas, počas ktorého sa vaše reklamy zobrazujú. Vďaka mikromanažmentu času však viete dosiahnuť viac preklikov a lepšie konverzie. S týmto nástrojom viete určiť, kedy sa vaše reklamy zobrazia. Môžete využiť konkrétne dni, pracovné hodiny alebo sviatky. Záleží od toho, čo chcete predať.

Ako to funguje?

Hlavnou úlohou časového rozvrhu je:

  • Špecifikácia určitých hodín alebo dní v týždni, počas ktorých chcete zobrazovať svoje reklamy
  • Nastavenie hodnoty ponúk, zvyšovanie alebo znižovanie ponúk v určitom čase alebo dni v týždni.

Predvolené nastavenie Google Ads je také, aby sa reklamy zobrazovali celý deň. S časovým rozvrhom hodín môžete optimalizovať túto časť inzercie a objaviť sa len vtedy, keď si to želáte. Pokiaľ si nastavíte rozvrh tak, aby reklamy nezobrazoval, nezobrazí ich aj napriek tomu, že niekto vyhľadá spúšťajúce kľúčové slovo.

Výhody časového rozvrhu reklám

Ak ste pracovali na svojom Google Ads účte už niekoľko mesiacov, je najvyšší čas ísť do záložky Reporty, následne Preddefinované reporty a zvoliť si “čas”. Zistíte, ktoré časy sú pre vás smerodajné.

planovanie reklám

Možno si myslíte, že distribuovať reklamy každý deň rovnomerne je správne riešenie, ale po zistení štatistík z vášho účtu viete pekne optimalizovať vaše ponuky a začať ukazovať produkty v tom najvhodnejšom čase.

Je šanca, že po zavedení zmien budete mať menšiu návštevnosť, ale časový rozvrh je skvelý nástroj, ktorý si vyžaduje množstvo optimalizácie k ceste za skvelými výsledkami.

Ako určiť ten najlepší čas na reklamy v Google Ads

Tým, že sa naučte pracovať s časovým rozvrhom reklám môžete zvýšiť pomer konverzií v čase, keď je vaše publikum najviac zaujaté produktom, ktorý ponúkate. Najdôležitejšie pri určovaní časového rozvrhu je vedieť ako správne zvládať rozpočet.

Míňajte denný rozpočet rovnomerne

Ak míňate rozpočet pravideľne, pravdepodobne nepotrebujete časový rozvrh. Ale ak vám rozpočet vyletí počas dvoch konkrétnych časov, ide o veľmi užitočnú informáciu, ktorú môžete využiť pri plánovaní.

Optimalizácia bude fungovať takto:

  • Počas menej rušných hodín zredukujte rozpočet, aby sa reklamy zobrazovali menej, ale stále sa mohli zobrazovať
  • Počas rušnejších hodín by ste mali rozpočet zvýšiť, aby ste predbehli konkurenciu a ukázali reklamy potenciálnym zákazníkom

Takto môžete mikro manažovať čas reklám a prilákať viac zákazníkov.

Prečo by ste mali použiť cielenie na čas?

Nakoľko Google Ads rozvrh ponúka široké spektrum úprav, môžete sa naučiť prečo a ako optimalizovať časovanie vašich reklám.

Majte kontrolu nad zobrazenými reklamami

Ak už možno viete, reklamy časom získavajú konverzné a výkonnostné trendy. Viete si ich pozrieť a určiť, kedy presne sa zobrazili. Podľa toho vytvoríte presný časový rozvrh a viete kedy spustiť inzerciu.

Vďaka týmto dátam sa naučíte rozdeliť vaše kampane na základe rozpočtu, kľúčových slov a iných možností, ktoré si určíte.

Prednastavená inzercia môže byť nákladná ak ju necháte bežať neupravenú a nesledujete výsledky. S cielením na čas sa môžete uistiť, že rozpočet sa neminie prirýchlo a dokážete prekonať konkurencu a vygenerovať väčšiu hodnotu.

Zvýšená viditeľnosť reklám pre relevantné publiká

S Google Ads využívate platenú inzerciu, preto by ste to mali využiť naplno. Je vo vašom záujme poskytnúť reklamy poblikám, ktoré sú náchylnejšie na konverziu.

K dosiahnutiu svojho cieľa môžete spustiť viditeľnosť reklamy v čase, kedy sú cieľové publiká online. Uistite sa, že je váš rozpočet počas tohto času navýšený.

Posilnite lokálne podnikanie

Toto nastavenie je najvýhodnejšie pre malé alebo stredné podniky. Nakoľko majú skromnejší rozpočet než veľké korporácie, spoliehajú sa na inzerovanie len v čase, kedy majú otvorené alebo v čase, keď sú online ich potenciálny zákazníci.

Časovým rozvrhom sa to dá jednoducho dosiahnuť. Vezmite si čas dňa, počas ktorej ľudia vyhľadávajú produkty podobné tým vašim a využite to na zacielenie vašich reklám.

Vytváranie časového rozvrhu reklám

Teraz, keď už viete všetko o časovaných reklamách si poďme povedať o tom, ako ich vytvoriť.

You can check those pieces of information on the Google Ads page in the dimensions tab.

Vytváranie časového rozvrhu reklám

Teraz, keď už viete všetko o časovaných reklamách si poďme povedať o tom, ako ich vytvoriť.

1. Prihláste sa do Google Ads účtu
2. V ľavom menu kliknite na Rozvrh reklám a vyberte Čas. Ak Rozvrh reklám nevidíte, kliknite na Viac
3. Kliknite na ikonu ceruzky, vyberte kampaň a vytvorte rozvrh
4. Vyberte dni pre ktoré chcete vykonať zmenu a upravte čas
5. Svoje nastavenie uložte a skontrolujte si ich
– Môžete vytvoriť len šesť reklamných rozvrhov na jednu rozvrhovú stranu.

Vytvorenie časového rozvrhu reklám

Viac o plánovaní reklám sa môžete dočítať v tomto článku.

Kedy je nevhodné používať plánovanie reklám?

Plánovanie reklám pre vás nemusí mať vždy iba pozitíva. Ako bolo spomenuté vyššie, treba pracovať s dlhodobými dátami a nespoliehať sa len na „pocit“. Ak si všimnete, že výkonnosť vašich reklám nie je spojená so žiadnym konkrétnym časom, určite sa neobracajte na plánovač. Môže sa stať, že prídete o viac potenciálnych zákazníkov, než ako keby ste ich získali.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku