Google MCC

Google Ads účet správcu, predtým známy aj ako Google MCC (My-client account) je účet, vďaka ktorému môžete spravovať viac Google Ads účtov na jednom mieste. Vďaka tomu sa nemuíte odhlasovať a prihlasovať ak chcete niečo robiť vo vašich účtoch.

Prečo potrebujete Google Ads účet správcu

Pokiaľ ste agentúra alebo freelancer, ktorý sa špcializuje na PPC marketing, účet správcu je veľmi dôležitý vo vašej funkcii. Šetrí vám čas pri tvorení kampaní a ich optimalizácií, pretože máte všetko na jednom mieste.

linked_accounts

Ako si založiť správcu účtov?

Je to celkom jednoduché, stačí, ak pôjdete na domovskú stránku Google Ads správca účtov a kliknete na Vytvoriť správcu účtov. Vyberiete, či chcete spravovať vlastné účty alebo účty klientov.

ads manager account

Ako pridať účty pod správcu účtov?

Aby ste využívali plný potenciál správca účtov, pridajte účty, ktoré spravujete. Stačí, ak kliknete na “Účty” na menu v ľavo, následne kliknite na modrý kruh s pluskom a vybertem či chcete vytvoriť nový účet alebo pridať existujúci. Ak chcete vytvoriť nový, postupujte tak, ako pri zakladaní účtu za normálnych okolností.

new_account

Ak chcete prepojiť existujúci účet, vyberte “Pripojiť existujúci účet” a zadajte 10-miestne ID číslo.

sub-account settings

Ak chcete prepojiť existujúci účet, vyberte “Pripojiť existujúci účet” a zadajte 10-miestne ID číslo.

By |

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku