Kombinácie tagov – metóda pre tvorbu kľúčových slov

Pri tvorbe kľúčových slov sa v BlueWinstone používajú dve metódy tvorby kľúčových slov – ide o metódu skracovania produktového názvu a metódu skladania tagov. Je na vás, ktorú metódu na tvorbu kľúčových slov použijete, v každej z nich si viete ešte vytvárané kľúčové slová upraviť. Kľúčové slová sa vytvoria pre každý produkt v kampani. Pre každý produkt sa vytvorí samostatná reklamná skupina, v ktorej budú kľúčové slová a reklamy pre daný produkt.

Kombinácie tagov

Ide o metódu tvorby kľúčových slov, kde sa vytvárajú kľúčové slová tak, že sa skladajú z jedného alebo viacerých tagov z XML feedu. K názvom z XML feedu môžete pridať aj vlastné prefixy alebo suffixy.

V tomto prípade sa vytvárajú kľúčové slová z názvu produktu, a tiež ako kombinácia výrobcu a názvu produktu.

Google tagy

Tu vidíme ako sa tvoria kľúčové slová s použitím prefixov:

Kombináciu tagov zvyčajne používame pri eshopoch, ktoré predávajú tonery, cartridge, majú špecifické produktové názvy a pri cestovných kanceláriách.

Pre eshopy odporúčame používať radšej Skracovaciu metódu, lebo pri nej sa tvoria vhodnejšie kľúčové slová. Platí to hlavne vtedy, keď sú dlhé produktové názvy.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku