Konverzia

Tento výraz vám môže byť viac než známy. Ku konverzii dôjde, keď návštevník vášho webu alebo aplikácie dokončí konkrétny cieľ, napríklad dokončenie registrácie, začatie skúšobnej verzie alebo si niečo kúpi. Ideálny stav je, keď sa niekto zmení z pasívneho návštevníka na aktívneho alebo zákazníka.

Máme niekoľko typov konverzií v závislosti od obchodných cieľov alebo cieľov vašej stránky:

  • Vyplnenie formuláru
  • E-mailové registrácie
  • Online predaj
  • Leady
konverzia

Ak chcete sledovať svoje konverzie, mieru konverzie alebo cenu za konverziu, musíte použiť sledovanie konverzií. Jednou z najdôležitejších vecí je aj hodnota konverzie.

Prečo sú konverzie dôležité?

Konverzie sú dôležité, pretože zvyšujú ziskovosť vašej firmy. Najlepšia konverzia je predaj, ale aj iné konverzie sú dôležité, ak vám pomôžu nájsť nových potenciálnych zákazníkov.

Pravdepodobne sa pýtate, prečo je dôležité sledovať konverzie. Ak ich sledujete, môžete vidieť konkrétnu správu o tom, ako sa darí vašej firme. Po týchto informáciách môžete svoje kampane upraviť a zistiť, aký typ stratégie je pre vašu spoločnosť najvhodnejší.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO