Konverzie v BlueWinston

Ako počítať Konverzie v BlueWinstone?

Jedna z najdôležitejších metrík, ktorú používajú PPC špecialisti, je počítanie konverzií a hodnoty konverzii v rôznych kampaniach. Tieto metriky by už mali byť nastavené v Google Ads, či už ako importovanie Transakcií z Google Analyticsu, cez Google Tag manažér alebo nejakým iným vhodným spôsobom.

Máte na výber dve možnosti ako počítať konverzie v nástroji BlueWinston:

  • klasické Google Ads konverzie
  • pokročilé BlueWinston počítanie konverzií

Keď si vyberiete klasické počítanie konverzie, tak BlueWinston bude získavať počet konverzií priamo z Google Ads účtu, zo stĺpca Konverzie.

Keď si vyberiete pokročilé BlueWinston počítanie konverzií, , počet konverzií v BlueWinstone a vo vašom Google Ads účte môže byť mierne odlišný. Je to preto, lebo BlueWinston v tomto prípade počíta aj s Asistovanými konverziami.

Vieme, že v súčasnosti sa zvyšuje počet preklikov, ktoré priamo nevedú ku konverziám, ale k asistovaným konverziám. Iba zriedkavo užívateľ klikne na reklamu a hneď po tom aj kúpi ten produkt.

Zvyčajne používateľ príde znova na eshop na v iný deň alebo v inú hodinu. Taký druh preklikov sa nazýva, že sú to Asistované prekliky. BlueWinston im dáva veľkú váhu lebo len s ich pomocou môžu byť kampane skutočne úspešné. Týmto spôsobom si viete omnoho presnejšie merať konverzie, ktoré prišli z BlueWinston kampaní.

Tu môžete vidieť vzorec ako počítame Konverzie + Asistované konverzie. Jednotlivé parametre si môžete upraviť podľa potreby:
konverzie bluewinston

Vzorec počíta s atribučným modelom Posledné kliknutie, ktorý sa ešte stále dosť často používa v Google Ads účtoch. Ak používate iný, viac pokročilý atribučný model pre meranie konverzií, mali by ste si vybrať možnosť “klasické Google Ads konverzie”.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO