KPI

KPI je skratka anglického originálu Key Performance Indicator, v slovenčine sú to kľúčové ukazovatele výkonnosti alebo výkonové ukazovatele. KPI neznamená cieľ, ale konkrétnu hodnota, ktorá je zvolená KPI.

V marketingu sa používa rôzne KPI´s a delia sa do skupín:

  • Mediálne KPI´s
  • Brandové KPI´s
  • Komunikačné KPI´s
  • Biznisové KPI´s

Nastavenie KPI pre online marketing

  • Najskôr by sa mali definovať taktické ciele
  • Určenie cieľových hodnôt KPI
  • Spustenie kampane
  • Odmeranie KPI
  • Optimalizovanie kanálov
  • Zdieľanie výsledkov v tíme

Popri transakčných stránkach na generovanie kontaktov pre potenciálnych klientov sa sleduje cena za potenciálneho klienta, stránky, ktoré poskytujú zákaznícku podporu, tak tam sa sleduje miera využitia hľadania v rámci webu, úspora na call centre a pri informačných stránkach sa sledujú náklady a výnosy na určitý počet zhliadnutí stránky.
Mali by ste sa zamerať na meranie skutočnej návratnosti investícií do online marketingu.

KPI pre PPC a inú online reklamu

Ciele pri PPC sú podobné ako pri SEO, avšak líšia sa tu čiastkové (procesné) ukazovatele. Ak sa chcete zaoberať online reklamou – predaj alebo branding, zaujímať vás bude hlavne počet konverzií, cena za konverziu, počet preklikov, cena za preklik, počet zhliadnutí.

KPI pre sociálne siete

Sociálne siete zväčša neprinášajú transakcie. Momentálne sa využíva meranie tzv. engagementu, v slovenčine známe ako miera interakcie. Pri sociálnych sieťach ako napríklad Facebook je to sada metrík, ktoré sú zvyčajne reportované ďalej, pri iných sieťach sú to trochu iné metriky.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku