Manuálna CPC

Manuálna ponuka ceny za kliknutie (CZK) znamená, že platíte za každé kliknutie za vašu reklamu. V prípade kampaní so stratégiou CZK nastavujete maximálnu ponuku ceny za kliknutie (max CZK) Je to najvyššia suma, ktorú ste ochotní zaplatiť za kliknutie na vašu reklamu.

Po nastavení max. CZK, ktoré vám vyhovujú, skontrolujte, koľko kliknutí začali zhromažďovať vaše reklamy a či na vašom webe tieto kliknutia vedú k požadovaným výsledkom. Nezabudnite ani na to, že internetová návštevnosť sa vždy mení, preto je dôležité ponuky CZK pravidelne prehodnocovať.

Tento spôsob ponúkania cien je výhodný, pretože platíte len v prípade, že používateľ má dostatočný záujem na to, aby klikol na vašu reklamu a získal ďalšie informácie. Ďalšou výhodou je, že máte kontrolu nad každou cenovou ponukou, či už ide o celú reklamnú skupinu alebo samostatné cenové ponuky pre jednotlivé kľúčové slová.

Tento spôsob ponúkania cien je výhodný, pretože platíte len v prípade, že používateľ má dostatočný záujem na to, aby klikol na vašu reklamu a získal ďalšie informácie. Ďalšou výhodou je, že máte kontrolu nad každou cenovou ponukou, či už ide o celú reklamnú skupinu alebo samostatné cenové ponuky pre jednotlivé kľúčové slová.

Stratégiu je vhodné zvoliť, keď začínate a nemáte žiadny alebo obmedzený prístup k údajom. Manuálne úpravy cenových ponúk vám zaberú veľa času, ale získate väčšiu kontrolu nad tým, za čo ponúkate ceny a ako míňate svoje peniaze. Z tohto dôvodu mnoho inzerentov uprednostňuje túto stratégiu ponúkania cien pred automatickými stratégiami Google.

CZK ovplyvňuje veľa faktorov ako napríklad:

konkurencia, skóre kvality, odvetvie a to, koľko je ochotná ponúknuť naša konkurencia za zobrazenie reklamy pre to isté kľúčové slovo.
Čím je konkurencia väčšia (čím viac ľudí biduje na to isté kľúčové slovo), tým je cena za klik vyššia.

Cena za kliknutie sa určuje vždy pre dané zobrazenie. Keď sa načítavajú výsledky v Google Search na zadané slová prebehne tzv. aukcia. Účastníkmi aukcie sú všetci inzerenti, ktorí dávajú svoju cenovú ponuku.

V online aukcii sa okrem ceny zohľadňuje relevancia reklamy a kvalita webstránky. Preto sa napríklad môže stať, že sa inzerent, ktorý je na prvom mieste, platí menej ako ten, čo je pod ním. To sú hlavné dôvody, prečo nie je možné cenu kliknutia zverejniť, výsledok aukcie nie je vopred známy a vždy ide o novú aukciu.

Vylepšené CPC (eCPC)

Vylepšená CZK je v zásade rovnaká ako manuálna CZK. Jediný rozdiel spočíva v tom, že vaša cenová ponuka sa môže zvýšiť, ak si spoločnosť Google myslí, že povedie ku konverzii, alebo sa môže znížiť, keď sa domnieva, že konverzia je nepravdepodobná.

Stratégia má len dve podmienky, a to mať Google Ads účet nastavený na sledovanie konverzií a voľba stratégie vylepšeného CPC. Google Ads môže zvýšiť ponuku na aukcii o 30%, alebo ju zredukovať o 100%. Google Ads algoritmy zohľadňujú pravdepodobnosť, že užívateľ dosiahne konverziu, vzhľadom na čo môže byť cena za preklik zvýšená.

Odporúča sa umožniť tento typ stratégie pre všetky kampane, v ktorých sú sledované a merané konverzie. Počas dlhodobého použitia stratégie môžete získa lepší výkon vašich kľúčových slov napríklad vo voľnej zhode. Pre automatizované stratégie samozrejme platí čím viac dát (impresií, kliknutí) v kampani, tým lepšie AI funguje a aj výsledky sú lepšie.

Pri použití vylepšenej CZK je jediným limitom váš denný rozpočet a funguje iba vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku