Marža / Priemerná marža / Hrubá marža

Marža je percentuálny (hrubý) zisk, ktorý je z predaja produktov alebo služieb. Marža znamená, o koľko je navýšená cena produktu alebo služby.

Výpočet marže = (predajná cena – nákupná cena) / predajná cena

Priemerná marža vyjadrená v percentách je ziskové rozpätie vašej firmy z dlhodobého hľadiska (v priemere niekoľko rokov vašeho podnikania). Vypočíta sa súčtom všetkých nákladov a všetkých ziskov a zistením celkovej ziskovej marže.
Výšku marže jednotlivých produktov si môžete nastaviť pri vytváraní bidingovej stratégie.
Pri stanovení marže je dobré vedieť s akou ROAS chceme pracovať resp. dosiahnuť

Hrubá marža je finančný ukazovateľ ziskovosti, ktorý porovnáva pridanú hodnotu a celkové tržby spoločnosti. Je vyjadrený v percentách. Pre tento ukazovateľ je lepšia vyššia hodnota. Tento finančný ukazovateľ nie je vhodný pre tvorbu cenovej stratégie, ale je dobrým indikátorom finančného zdravia spoločnosti. Bez adekvátneho hrubého zisku by spoločnosť nebola schopná platiť svoje prevádzkové a iné náklady. Priemerná hrubá marža v EU je 20-30%.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku