Maximalizácia hodnoty konverzií

Čo znamená Maximize conversion value/ Maximalizácia hodnoty konverzií a kedy bola zavedená?

Maximalizácia hodnoty konverzií patrí k jednej zo základných Smart Bidding stratégií ktorú Google zaviedol v roku 2019 na Google Marketing Live konferencii. Maximalizácia hodnoty konverzie neoptimalizuje len konverzie samotné, čo môžeme zaradiť medzi hlavné rozdiely medzi stratégiami Maximalizácie hodnoty konverzií a Maximálizácia konverzií. Táto nová stratégia namiesto zachytávania čo najviac možných konverzií a takisto bez ohľadu na cenu, sa zameriava na metriky ako: tržby alebo ziskové rozpätie. Tento nástroj sleduje a upravuje bidy, ak je to potrebné , aby boli splnené ciele týkajúce sa výnosov.

K čomu slúžia Smart Bidding stratégie?

Automatické Bidding stratégie pomáhajú account manažérom ušetriť množstvo času a zamerať sa na to, na čom skutočne záleží a tým môže byť napríklad: stratégia, kreatíva, iné marketingové potreby.
Väčšina PPC špecialistov má skúsenosti s eCPC, Target ROAS, Target CPA alebo už so spomínanou stratégiou Maximalizácie konverzií, ale len málo pozná najnovšiu Maximalizáciu hodnoty stratégie.

Smart Bidding stratégie sú dostupné cez Google platené vyhľadávanie, Shoppingové (obrázkové) a Display kampane.

Ako to reálne funguje?

Napríklad: Ak chce maloobchodník dosiahnuť konkrétne ziskové rozpätie pri každom predaji v Google Ads účte, Google je schopný upraviť cenové ponuky v reálnom čase, aby sa pomohol dosiahnuť cieľ.
Podobne ako aj ostatné Smart Bidding nástroje, Maximalizácia hodnoty konverzie sa využíva pomocou štatistík insightov ako je: užívateľské zariadenie, lokácia, demografické podmienky alebo čas dňa určený na najlepšiu ponuku.

Čo by ste mali spraviť pred tým, ako otestujete Maximalizáciu hodnoty konverzií?

Pretože Maximalizácia hodnoty konverzií sa zameriava na rast predaja na rozdiel od efektivity, táto bidding stratégia sa snaží vyčerpať celý daily budget. Pred implementáciou Maximalizácie hodnoty konverzií by maloobchodníci mali skontrolovať svoj denný rozpočet a zabezpečiť jeho prijateľný rozsah.
Takisto sa uistite, že spadá do vašich biznis cieľov. Na to, aby vám táto Smart Bidding stratégia fungovala správne a vykazovala požadované hodnoty potrebujete mať nastavené špecifické meranie konverzií alebo manuálne nastavené cez Conversions Tab v Google Ads účte

Ako začať?

Na začiatok si nastavte ROAS target na Maximalizáciu hodnoty konverzií – Bidding stratégiu, pokiaľ máte striktne danú návratnosť z vašich investícii. Toto môže byť prevenciou pre algoritmus zbierania maximálneho možného príjmu, ale v skratke musíte vidieť nárast v hodnote konverzií, keď nastavujete ROAS.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku