Maximize conversions / Maximalizácia konverzií

Čo je Maximalizácia konverzií?

Maximalizácia konverzií patrí k jedným zo Smart Bidding stratégií, čiže automatizované stratégie ponúk, ktoré zvládnu ovládať bidy na úrovni kľúćových slov. Táto konkrétna stratégia funguje tak, že si zvolíte cieľovú cenu za konverziu, cieľovú ROAS (skratka PNO naopak) a rozpočet, za aký by ste chceli získať maximum konverzií.
Pri tejto stratégii je naozaj nevyhnutné, aby bol rozpočet obmedzený, aby sa nevyčerpalo zbytočne veľké množstvo peňazí.

maximalizacia konverzii

Kedy využiť túto stratégiu?

Túto stratégiu odporúčame použiť vtedy, ak máte minimálne 15 konverzií/ mesačne, aby vám kampane fungovali správne. Ako sme už spomínali, taktiež je ideálna pre kampane s obmedzeným rozpočtom i bez určenej CPA.
Cieľ tejto stratégie je doručiť maximum konverzií bez ohľadu na hodnotu, takže pozor na sledovanie viacerých konverzií s veľkým rozdielom hodnôt.

Čo je nutné dodržať, aby vám stratégia Maximalizácie konverzií prinášala pekné výsledky?

  • Nastavené meranie konverzií v Google Ads účte
  • Vlastný rozpočet kampane bez zdieľania rozpočtu s inými kampaňami
  • Zameranie na dosiahnutie denného rozpočtu
  • Pri horšie fungujúcej kampani sa môžu výsledky zhoršiť po prepnutí na Maximalizáciu konverzií

Ako fungujú dáta v Smart Bidding stratégiách?

Základom je to, že v väčším množstvom dát vám algoritmy v týchto automatizovaných stratégiách budú fungovať lepšie a teda, ak dosahujete mesačne menej konverzií ako 50, pre Smart Bidding stratégie je to príliš málo, aby vedeli vykazovať pekné výsledky.
Celé dáta Biddingu spracováva neurónová sieť, ktorú môžeme pre predstavu prirovnať k štruktúre neurónov v mozgu.

  • Neurón obsahuje dáta
  • Tento neurón ich odošle na základe obsahu (tvar) a pošle ďalej iným neurónom
  • Ostatné si pozrú inú časť obsahu (farba)
  • Kolobeh skončí až keď sa dáta dostanú k výstupným neurónom – ktoré prehlásila, že ide naozaj o špecifickú kategóriu

Proces neurónovej siete, ktorý na základe množstva signálov vyhodnotí určitý výsledok je naozaj špecifický a efektívny.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO