Nástroje na automatizáciu

automation tools

Čo vlastne znamená automatizácia?

Marketingová automatizácia je definovaná ako určitý softvér, ktorý určitým spôsobom automatizuje činnosti marketingu. Hlavným dôvodom zvýšeného záujmu o využívanie automatizácie je ušetrenie množstva času. Používa sa zväčša tak, že marketéri automatizujú často opakujúce sa úlohy, ktoré vieme rozdeliť do 5 stupňov.

Vymenujme si základné stupne automatizácie pre lepšie pochopenie tohto termínu:

  • 1.stupeň = automatizácia plní funkciu sledovania, ale nevykonáva akciu.

  • 2.stupeň = jednoduché úlohy sú automatizované – tieto akcie nie sú vzájomne prepojené.

  • 3.stupeň = systém už vie spracovať viacero úloh naraz a rozpoznať do akej miery sú navzájom prepojené.

  • 4.stupeň = plná automatizácia -> dôležitosť kontroly človeka.

  • 5.stupeň = umelá inteligencia ako taká – okrem pozorovania zmien a učenia, systém dokáže vylepšovať a optimalizovať a tým prinášať lepšie výsledky.

Zjednodušenie života využitím nástrojov marketingovej automatizácie

Aké sú vlastne výhody marketingovej automatizácie?
Pomôžu vám nástroje automatizácie reálne ušetriť čas a prilákať nových zákazníkov?

Môžeme povedať, že dôvodom prečo marketérov zaujímajú tieto ‘’automation tools’’ je fakt, že môžu nimi zvýšiť predaj, povedomie alebo identifikovať potencionálnych zákazníkov a predostrieť im zlatý podnos obsahujúci to, na čo majú ‘’chuť ‘’ 🙂

Samozrejme konkurencia je čím ďalej tým väčšia, a tak nestrácajte čas manuálnym nastavením a začnite využívať automatizáciu, ktorá je budúcnosťou marketingového sveta, aspoň tá, ktorú je možné nahradiť namiesto človeka.

Aké nástroje patria do marketingovej automatizácie?

K týmto nástrojom patria najmä nástroje na správu sociálnych sietí, zasielanie e-mailových správ a newsletterov, nástroje na tvorbu reklám a kampaní, rôzne PPC nástroje a podobne…

Príklady overených marketingových nástrojov:

BlueWinston – nástroj na tvorbu PPC kampaní v Google vyhľadávaní
Datafeedwatch.com – komplexné riešenie pre správu feedov a tvrobu produktových kampaní
Luigisbox.com – nástroj na optimalizáciu vyhľadávania na e-shope
Adorgo.com/sk – nástroj na hromadnú tvorbu produktových dynamických reklám pre Facebook


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO