Per Partes metóda pre reklamné skupiny

Čo je Per Partes metóda?

Keď používate viaceré zhody pre kľúčové slová, BlueWinston nájde a spustí najdlhšie inzerovateľné kľúčové slovo vo všetkých zhodách.

Aké typy Per Partes metódy sa používajú
v BlueWinston kampaniach?

  • Per Partes pre kľúčové slová
  • Per Partes pre reklamné skupiny

Ako funguje Per Partes pre Reklamné skupiny?

Per Partes metóda pre reklamné skupiny postupne spúšťa a hľadá inzerovateľné reklamné skupiny. V Produktovo – Skupinových kampaniach sa vytvárajú dlhšie, ako aj kratšie reklamné skupiny. Keď BlueWinston nájde inzerovateľné kľúčové slovo v nejakej reklamnej skupiny, následne už nespustí kratšiu reklamnú skupinu s akýmkoľvek kľúčovým slovom.

Per Partes pre reklamné skupiny

Napríklad tu máme 2 reklamné skupiny (na ľavej strane) s ich kľúčovými slovami (na pravej strane)

Ak by tu bolo inzerovateľné kľúčové slovo (whirlpool bsnf 8152) v prvej reklamnej skupine (Whirlpool BSNF 8152), tak sa spustí táto reklamná skupina. A kratšia reklamná skupina (Whirlpool BSNF) nebude ani spustená.

Týmto spôsobom viete automaticky nespúšťať príliš krátke Reklamné skupiny, ktoré majú príliš všeobecné kľúčové slová.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO