Per Partes metóda pre reklamné skupiny

Čo je Per Partes metóda?

Keď používate viaceré zhody pre kľúčové slová, BlueWinston nájde a spustí najdlhšie inzerovateľné kľúčové slovo vo všetkých zhodách.

Aké typy Per Partes metódy sa používajú
v BlueWinston kampaniach?

  • Per Partes pre kľúčové slová
  • Per Partes pre reklamné skupiny

Ako funguje Per Partes pre Reklamné skupiny?

Per Partes metóda pre reklamné skupiny postupne spúšťa a hľadá inzerovateľné reklamné skupiny. V Produktovo – Skupinových kampaniach sa vytvárajú dlhšie, ako aj kratšie reklamné skupiny. Keď BlueWinston nájde inzerovateľné kľúčové slovo v nejakej reklamnej skupiny, následne už nespustí kratšiu reklamnú skupinu s akýmkoľvek kľúčovým slovom.

Per Partes pre reklamné skupiny

Napríklad tu máme 2 reklamné skupiny (na ľavej strane) s ich kľúčovými slovami (na pravej strane)

Ak by tu bolo inzerovateľné kľúčové slovo (whirlpool bsnf 8152) v prvej reklamnej skupine (Whirlpool BSNF 8152), tak sa spustí táto reklamná skupina. A kratšia reklamná skupina (Whirlpool BSNF) nebude ani spustená.

Týmto spôsobom viete automaticky nespúšťať príliš krátke Reklamné skupiny, ktoré majú príliš všeobecné kľúčové slová.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku