PNO

Táto skratka značí podiel nákladov na obrate, čiže akú sumu ste museli investovať do reklamy oproti tomu, aký obrat ste z nej získali.

Čo vieme zistiť na základe PNO?

Dôležitosť PNO spočíva v tom, že na základe výpočtu PNO vieme povedať, či naše marketingové aktivity sú úspešné a výnosné. Jednoducho, je dôležitým ukazovateľom pre meranie výkonnosti PPC kampaní.

pno_výpočet

Ako vypočítame PNO?

PNO = Náklady / Tržby * 100.

Kedy viete, že vaše PNO je vhodné?

Efektné je sa zamyslieť nad svojou firmou a všetkými marketingovými aktivitami, ktoré v nej prebiehajú, následne vypočítať hodnotu PNO. Pokiaľ sa vaše PNO pohybuje okolo 25% pri marži okolo 30-50%, tak môžete povedať, že vaše PNO má naozaj dobré výsledky.

pno

A čo reálne využitie?

Na začiatok si určite vami vhodnú a vyhovujúcu hranicu hodnoty PNO a nastavte túto hranicu na všetky vaše marketingové kanály.
Časom už iba optimalizujte a sledujte výsledky, používajte na vyhodnotenie úspešnosti vašich PPC kampaní. Na koniec presuňte investovaný rozpočet tam, kde je to pre vás výhodné.


Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO