Reklamy v nákupoch (Smart Shopping ads)

Spoločnosť Google prichádza v posledných rokoch s množstvom automatizovaných riešení. Pokiaľ ste chceli predtým spravovať vaše Shopping kampane, nevyhli ste sa zdĺhavému a náročnému určovaniu priorít kampaní, skupín produktov, cenových ponúk či kľúčových slov. Vďaka Smart Shopping kampaniam už nebude potrebné nič z tohoto robiť.

Čo sú to Smart Shopping kampane?

Smart Shopping využíva strojové učenie na optimalizovanie kampaní v čase a výkonnosti. To, kde a kedy sa budú zobrazovať vaše reklamy je 100% automatizované. Nemá stanovené žiadne ciele, publikum ani umiestnenia – systém vie, kedy má správne zobraziť produkty na správnom mieste v správnom čase. Taktiež rozhoduje o cieľovom publiku.

Smart Shopping je kombináciou Shopping Google reklám a grafických reklám, ktoré pokrývajú celú obsahovú sieť Google- webové stránky tretích strán, YouTube a Gmail. Tieto grafické reklamy sa používajú predovšetkým ako remarketingové reklamy.

smart shopping kampane

Aký je rozdiel medzi Smart Shopping a Shopping kampanami?

Automatizácia a dáta. Skutočné rozdiely medzi nimi sú takmer výlučne automatizácia a údaje. Tu je stručný prehľad najdôležitejších kladov a záporov Smart Shopping Ads a Google Shopping Ads. Malo by vám to pomôcť rozhodnúť sa, či je Smart Shopping niečo pre vás.

smart shopping kampane

Ako Smart Shopping kampane fungujú?

Smart Shopping vytvára reklamy pomocou informačného kanála odoslaného prostredníctvom služby Google Merchant Center. Ich cieľom je maximalizovať príjem alebo dosiahnuť cieľovú návratnosť výdavkov inzerenta. 

 

Proces, na základe ktorého sa Google rozhoduje kedy a kde sa budú zobrazovať vaše reklamy je ako už bolo spomínané vyššie 100% automatizovaný pomocou algoritmu. Správny čas, miesto a produkty, ktoré sa majú zobraziť sú založené na pravdepodobnosti konverzie diváka. 

 

Smart Shopping kampane sa spoliehajú na remarketingové publikum, ktoré tvoria ľudia, ktorí už niekedy navštívili vaše stránky. Ak chcete, aby bola vaša kampaň aktívna a úspešná, musíte do remarketingového publika neustále pridávať nových ľudí.

Najlepšie postupy pri Smart Shopping kampaniach

Povieme si zopár osvedčených postupov, ktoré treba mať na pamäti pri nastavovaní/udržiavaní Smart Shopping kampaní:

  • ak sa rozhodnete začať v malom a zacieliť na konkrétnu skupinu produktov namiesto celého vášho katalógu, odporúča sa nechať ostatné skupiny produktov v činnosti v existujúcich Shopping kampaniach a zobraziť remarketing
  • vzhľadom na to, že miera konverzie sa maximalizuje do 15 dní sa využíva toto obdobie na porovnanie výkonnosti so starými kampaňami
  • ak chcete zvýšiť objem konverzií, zvážte zníženie cieľovej návratnosti výdavkov na inzerciu
  • takisto ako aj v Shopping kampani môžete aj v Smart Shopping kampaniach optimalizovať názvy, popisy a obrázky vo svojom informačnom kanáli podľa relevantnosti a fungovať v súlade s požiadavkami spoločnosti Google

Smart Shopping kampane nemusia byť najlepšia voľba ak:

  • sú reklamy určené novým zákazníkom
  • robíte remarketing, alebo sa snažíte zachytiť nových kupujúcich
  • zber údajov vyhľadávaných výrazov je pre vás dôležitý
  • máte výrazy, na ktoré nechcete inzerovať (vylučujúce kľúčové slová)
  • chcete mať kontrolu nad tým, komu svoj produkt inzerujete

Google poskytuje inzerentom čoraz väčší prístup k strojovému učeniu – čo nevyhnutne nemusí znamenať lepšie výsledky, ale vie nám to zaistiť menej času stráveného správou účtu a s veľkou pravdepodobnosťou aj lepšie výsledky.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku