ROI

ROI (Return on Investment) – Návratnosť investícií (rentabilita investícií) je jedným zo základných ukazovateľov profitability investícií a úspešnosti kampane či webu všeobecne. ROI je štatistickým nástrojom, ktorý slúži na výpočet efektivity a hodnoty vašej investície. Udáva zisk alebo stratu investície porovnaním a meraním výšky návratnosti investície s vloženými investičnými nákladmi.

Označujeme ním pomer zarobených peňazí k peniazom investovaným.

ROI teda udáva výnos v percentách z utratenej čiastky:

Výpočet ROI (%) = (výnosy z investície – náklady na investíciu) / náklady na investíciu

ROI (%) = (1500–500) / 500 * 100

roi

Vaše ROI bude mať hodnotu 200%, čo znamená, že investícia sa Vám vrátila + kampaň bola úspešná nakoľko ste ešte zarobili. V prípade, že by ste predali len 5 hodiniek, Vaše ROI by bolo 0%, čo znamená, že sa Vám investícia na kampaň vrátila, ale nič ste nezarobili.

Okrem celkového prehľadu výkonnosti kampaní využijete ROI aj pre rozhodovanie na úrovni zostáv a kľúčových slov. Ak máte správne štruktúrované kampane a meriate konverzie, môžete sa rozhodovať, na ktoré konkrétne kľúčové slová reklamu ďalej zobrazovať a ktorá sa vám, naopak, neoplatí.

Okrem celkového prehľadu výkonnosti kampaní využijete ROI aj pre rozhodovanie na úrovni zostáv a kľúčových slov. Ak máte správne štruktúrované kampane a meriate konverzie, môžete sa rozhodovať, na ktoré konkrétne kľúčové slová reklamu ďalej zobrazovať a ktorá sa vám, naopak, neoplatí.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku