Rozšírenia o odkazy na podstránky

Ak chcete do štandardnej reklamy vytvorenej v Google Ads účte pridať ďalšie odkazy, môžete vytvoriť odkazy na podstránky. Odkazy na podstránky presmerovávajú používateľov už na konkrétne stránky na vašom webe. Hlavnou výhodou rozšírenia o odkazy na podstránky je reklamný priestor, ktorý viete za ich pomoci získať pre vaše marketingové účely.

Rozšírenie o podstránky

Rozšírenia o odkazy na podstránky môžete pridávať na úrovni kampane, účtu alebo reklamnej skupiny. V prípade, že sa chystáte vytvárať odkazy na podstránky, pozrite sa bližšie na zvolené kľúčové slová, reklamné skupiny a zamyslite sa nad tým, čo by mohlo užívateľa zaujať. Vďaka tomu, že poskytnete dodatočné informácie spolu s odkazmi, viete zvýšiť relevanciu vašich reklám.
Ak chcete, aby sa vo vašej reklame zobrazovali odkazy na podstránky, potrebujete zadať aspoň dve rozšírenia o odkazy na podstránky. Počet odkazov na podstránky, ktorý sa uživateľom zobrazí sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, ktoré akutálne pri vyhľadávaní využívajú.

Počítač: V reklame zobrazenej na počítači sa môže zobraziť maximálne šesť odkazov na podstránky, pričom môžu zaplniť až dva riadky vo vašej reklame.

Mobilné zariadenie: V reklame zobrazenej na mobilnom zariadení sa môže zobraziť maximálne osem odkazov na podstránky. Zobrazia sa vedľa seba v podobe posuvného pása. Uživatelia tak môžu potiahnutím prsta doprava alebo doľava v posuvnom paneli prezerať ďalšie odkazy na podstránky.

zobrazenie na mobiloch

V prípade, že sa vaša reklama zobrazuje v hornej pozícií, vaše odkazy na podstránky sa môžu zobrazovať v riadkoch, pričom každý riadok obsahuje iba jeden odkaz na podstránku.

Pravidlá pre odkazy

  • Rozšírenia o odkazy na podstránky sa zobrazujú v dolnej a hornej časti výsledkov
  • V reklame sa zobrazuje maximálne 6 odkazov
  • Text odkazu môže mať maximálne 25 znakov
  • V reklamnej skupine môžete mať maximálne 20 odkazov na podstránku
  • Odkazy na podstránky sa môžu zobrazovať v ľubovoľnom poradí
  • Odkazy môžu obsahovať 2 riadky popisov
  • Jeden riadok popisu môže mať maximálne 35 znakov

Tip na záver: Aj v prípade, že organizujete jednorazovú událosť, nezabúdajte na odkazy na podstránky. Vďaka rozšírenému nastaveniu viete na potrebné odkazy pridať dátum alebo konkrétne dni v týždni, v ktorých sa vaše odkazy budú zobrazovať.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku