Skóre optimalizácie

Vďaka analytickým nástrojom môžete zisťovať, ako sa vaša reklama správa, či vám prináša nejakých zákazníkov a obraty, alebo aký má reklama potenciál v budúcnosti. Skóre optimalizácie je takýmto analytickým nástrojom priamo v Google Ads. Využívať ho môžete bezplatne.

Analytické nástroje sú dôležité pre všetkých, ktorí sa rozhodnú propagovať svoje produkty alebo služby prostredníctvom reklám. Pomáhajú vám plánovať stratégiu tak, aby ste z reklám vyťažili čo najviac. V prípade, že ich nepoužívate s porozumením, vám však môžu viac uškodiť, než pomôcť. Skóre optimalizácie ako analytický nástroj od Google Ads nie je výnimkou.

Čo je skóre optimalizácie?

Je to odhadovaná hodnota toho, ako dobre je váš Google Ads účet nastavený pre dosahovanie ideálnej výkonnosti. Zobrazuje sa pre aktívne kampane vo Vyhľadávaní, v Nákupoch a obsahové kampane. Nemá vplyv na skóre kvality ani hodnotenie reklamy.

Meria sa v percentách od 1 do 100, podľa toho, ako váš účet napĺňa svoj potenciál, a to v reálnom čase na základe štatistík, nastavení a stavu vášho účtu a kampaní.

Od skóre optimalizácie sa odvíjajú odporúčania s navrhovanými nastaveniami, ktoré výkon vášho účtu zlepšia. Tie nájdete vo vašom účte vľavo, v ponuke stránok. Odporúčania môžete prijať alebo odmietnuť, podľa toho ako vám to vyhovuje.

skore optimalizacie

Ako Google kalkuluje skóre optimalizácie?

Toto skóre sa počíta v reálnom čase na základe nastavení, štatistík a stavu vášho účtu a kampaní. K dispozícii je tiež relevantný vplyv dostupných odporúčaní a histórie vašich nedávnych odporúčaní v Google Ads.

Nikto nevie, ako presne Google vyhodnocuje a meria toto skóre, všetko je v ich rukách a vy by ste sa mali dosiahnuť čo najviac percent optimalizácie.

100%-ná optimalizácia nemusí byť cieľom

Je prirodzené, že každý predajca chce dosiahnuť čo najlepší výkon svojej reklamy. No 100 % optimalizácia nie je niečo, čo by malo byť nutne vašim cieľom.

Ako sme už spomenuli vyššie skóre optimalizácie narastá s aplikáciou odporúčaní, ktoré formuluje umelá inteligencia v reálnom čase na základe údajov o vašej reklame.

Nezohľadňuje však pri tom vaše obchodné úmysly a stratégiu, ktorú chcete aplikovať. Preto sa ľahko môže stať, že lákavé odporúčania vám spravia dieru do reklamného rozpočtu.

Napríklad, odporúčania vás môžu naviesť na inteligentné ponuky. Automatizácia procesov je dôležitá, no inteligentné ponuky môžu vaše ponuky nečakane zdvihnúť a prečerpať váš rozpočet v krátkom čase. Je to preto, lebo aj strojové učenie potrebuje čas na zozbieranie potrebných údajov, z ktorých optimálnu výšku ponúk nastaví. Musíte preto zodpovedne zvážiť, či ste na takúto zmenu pripravení.

Samozrejme, nie je to pravidlo. Pri prijímaní odporúčaní však dôkladne zvážte, či sú pre vás vhodné a či vás môžu dostať bližšie k cieľu, ktorý reklamou sledujete. Ak nie, je úplne v poriadku neriskovať a ostať na 80 % skóre optimalizácie.

skore optimalizacie ads
By |

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku