Skupiny miest v Google Ads

Čo sú skupiny miest?

Vďaka skupinám miest dokážete jednoducho spravovať kampane v rozhraní Google Ads. S skratke, skupiny miest sú zbierkou fyzických miest a podnikov, ktoré môžu byť pri vašej kampani vhodné. Skupiny miest môžete využiť na:

  • miestne kampane – kampane propagujúce vás lokálny biznis

  • rozšírenia o adresy – možnosť pridať umiestnenie vášho podniku, aby bolo viditeľné vo Vyhľadávaní Google, v Display kampaniach a video kampaniach

  • rozšírenia o adresy affiliate partnerov – rozšírenia pre podniky tretej strany, ktoré predávajú vaše produkty

Aby ste ich mohli používať, rozšírenia o adresy a adresy affiliate partnerov musia byť povolené. Ak chcete skupiny miest používať, tu nájdete návod.

Skupiny miest

Výhody skupín miest

Sú praktické. Veľmi jednoducho ich vytvoríte a neskôr aj upravíte. Hľadanie a filtrovanie je intuitívne. Sú takisto znovupoužiteľné. Môžete ich využiť v toľkých kampaniach, v koľkých chcete.

Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO