Typ zhody kľúčových slov

Keď vo svojich PPC kampaniach ponúkate cenu za kľúčové slovo, musíte zvoliť typ zhody kľúčového slova, ktorý spoločnosti Google oznámi, ako agresívne alebo reštriktívne chcete, aby priraďovala vaše reklamy k vyhľadávaniam kľúčových slov. Pri inzercii v službe Google Ads si môžete vybrať zo štyroch rôznych typov zhody kľúčových slov.

Správna stratégia zhody kľúčového slova je jedným z najdôležitejších aspektov online marketingu. Ako si vybrať tú správnu?

Čo sú typy zhody kľúčových slov?

Typy zhody kľúčových slov sú parametre, ktoré je možné nastaviť pre kľúčové slová. Tieto obmedzenia určujú, ktoré hľadané výrazy spúšťajú zobrazovanie vašich reklám na stránke s výsledkami vyhľadávacieho nástroja (SERP).

Pri vytváraní textovej reklamy vo svojej PPC kampani môžete pre typ zhody kľúčového slova zvoliť voľnú zhodu, modifikovanú voľnú zhodu, frázovú zhodu alebo presnú zhodu. Každý typ zhody vo vašom účte Google Ads má svoje výhody a nevýhody. Používanie rôznych typov zhody vám môže pomôcť vylúčiť zbytočné slová a hľadané výrazy.

Voľná zhoda

Voľná ​​zhoda je predvolený typ zhody, ktorý oslovuje najširšie publikum. Pri použití voľnej zhody sa vaša reklama môže zobraziť kedykoľvek, keď vyhľadávací dopyt používateľa obsahuje slovo v kľúčovej fráze v ľubovoľnom poradí.

Kľúčové slová s voľnou zhodou sú skvelým spôsobom, ako získať veľa kliknutí, ale inzerenti musia pozorne sledovať svoje prehľady vyhľadávacích dopytov.Je dôležité si uvedomiť, že voľná zhoda môže stratiť hodnotný rozpočet PPC zobrazením vašej reklamy na irelevantné variácie vášho kľúčového slova.

Vaše reklamy sa môžu zobrazovať aj pri vyhľadávaniach, ktoré obsahujú preklepy, synonymá, tvary jednotného alebo množného čísla, súvisiace vyhľadávania… Podľa definície bude voľná zhoda zodpovedať vybraným kľúčovým slovám s čo najširším počtom vyhľadávaní.

Modifikovaná voľná zhoda

Modifikovaná voľná zhoda sa považuje za akýsi stred medzi voľnou zhodou a inými typmi zhody uvedenými nižšie. Umožňuje vám osloviť podobne široké publikum, ale lepšiu kontrolu nad tým, komu sa vaša reklama zobrazí, uzamknutím jednotlivých slov v kľúčovej fráze pomocou parametra „+“.

Keď do výrazu vložíte znamienko plus pred výraz, znamená to pre Google, že vyhľadávací dopyt musí daný výraz obsahovať. Odporúčame vám, aby ste znamienko „+“ umiestnili iba pred slová, ktoré váš výrobok najviac vystihujú.

Frázová zhoda

Frázová zhoda ponúka určitú všestrannosť voľnej zhody, ale podobne ako modifikovaná voľná zhoda predstavuje vyššiu úroveň kontroly. Vaša reklama sa zobrazí, iba ak používateľ zadá kľúčovú frázu pomocou kľúčových slov v presnom poradí, v akom ich zadáte. Pred alebo za touto frázou však môžu byť ďalšie slová.

Napríklad ak bola vaša kľúčová fráza „pracie prostriedky“, vaša reklama sa mohla zobraziť, keď používateľ hľadal „pracie prostriedky“ alebo „zľavnené pracie prostriedky“ ale nie na vyhľadávania ako „Vanish na biele oblečenie“. „pracie kapsule“ alebo „drogéria“.

Dôležitý rozdiel medzi frázovou zhodou a voľnou zhodou (alebo modifikovanou voľnou zhodou) je ten, že frázová zhoda nebude obsahovať hľadané výrazy, ktoré obsahujú slová uprostred frázy.

Frázová zhoda zvyčajne neprinesie toľko návštevníkov ako voľná zhoda, no prinesie kvalitnejšiu premávku s vyššou pravdepodobnosťou konverzie, pretože reklama je cielenejšia na váš produkt.

Presná zhoda

Presná zhoda je najšpecifickejšia a najobmedzujúcejšia z typov zhody kľúčových slov. V predchádzajúcich rokoch sa pri tomto type zhody používateľom zobrazila vaša reklama iba v prípade, že by sami napísali presnú frázu kľúčového slova.

Spoločnosť Google však nedávno vykonala zmeny v type presnej zhody, takže aj pri použití kľúčových slov s presnou zhodou sa vaše reklamy môžu zhodovať s vyhľadávaniami obsahujúcimi synonymá, množné čísla alebo iné variácie vášho kľúčového slova.

variacie klucoveho slova

Používatelia, ktorí kliknú na vašu reklamu pri hľadaní presnej frázy, sa pravdepodobne zaujímajú o váš produkt alebo službu, takže použitie presnej zhody môže znížiť nežiaduce náklady a udržať vysokú mieru konverzie.

Na druhej strane budete mať v dôsledku svojich obmedzení nižšiu návštevnosť, pretože tieto konkrétnejšie vyhľadávacie dopyty majú nižší objem vyhľadávania a nezískate toľko celkových zobrazení.

Ako ovplyvňujú typy zhody výsledky vyhľadávania?

Typy zhody môžu mať zásadný vplyv na výkonnosť vášho účtu. Pri určovaní, ktoré typy zhody sa majú použiť pre každé kľúčové slovo, je potrebné vziať do úvahy niekoľko kľúčových komponentov:

  • Doterajší výkon – Aký výkon má kľúčové slovo alebo podobné kľúčové slová, môže vám poskytnúť informácie o tom, ktorý typ zhody poskytne najlepšiu návratnosť vašich investícií.

  • Konkurenti – To, ako vaši konkurenti dražia za určitých podmienok a štruktúrujú svoje vlastné účty, ako aj historická výkonnosť ich účtov, bude mať vplyv na návratnosť, ktorú zaznamenáte z určitých typov zhody.

  • Cenové ponuky – Cenové ponuky majú značný vplyv na cenu za kliknutie a cenu za konverziu – inzerenti rôzne manipulujú s cenovými ponukami a často dražia viac alebo menej agresívne na základe typu zhody – to môže výrazne ovplyvniť, ktorý typ zhody je najvhodnejší.

  • Text reklamy a štruktúra účtu – Spôsob, akým inzerent štruktúruje účet, môže mať obrovský vplyv na výkonnosť pre rôzne typy zhody.

Optimalizácia vášho používania typov zhody Google Ads je zásadná, pretože vám umožňuje osloviť cieľové publikum a vyhnúť sa zbytočným výdavkom za irelevantné kliknutia.


Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku