Vylučujúce kľúčové slová – všeobecné informácie

Pomáhajú vám zamerať sa na tie kľúčové slová, ktoré sú dôležité pre vašich zákazníkov. Keď ich lepšie zacielite, tak sa reklama bude zobrazovať tým ľuďom, ktorí majú záujem o to, čo ponúkate a zvýši sa vám návratnosť investícií (NI).

Ako fungujú vylučujúce kľúčové slová

Jedným z kľúčov k tomu, aby ste dosiahli vysoko zacielenú kampaň je, že by ste mali vylúčiť všetko, čo nesmeruje k jej cieľu.
Keď vyberáte vylučujúce kľúčové slová pre kampane, mali by ste sa zamerať na hľadané výrazy, ktoré sa podobajú vašim kľúčovým slovám, ale používajú ich prevažne zákazníci, ktorí hľadajú odlišný produkt. Napríklad keby ste vlastnili športový obchod a predávali by ste športové oblečenie. Odporučili by sme vám teda pridať vylučujúce kľúčové slová ako napríklad „športové tričko“ a „športové nohavice“.
Pri používaní obsahových kampaní alebo videokampaní, vylučujúce kľúčové slová vám pomôžu vyhnúť sa všetkému, čo nesúvisí s vašimi webmi či videami. Avšak v prípade obsahových kampaní a videokampaní vylučujúce kľúčové slová fungujú inak ako vo vyhľadávaní.

Aké typy vylučujúcich kľúčových slov poznáme?

Vylučujúca voľná zhoda
Toto je predvolený typ pre vylučujúce kľúčové slová. V tom prípade, že sú vylučujúce kľúčové slová priradené voľnou zhodou, vaša reklama sa nezobrazí pri vyhľadávaniach, ktoré obsahujú všetky výrazy vylučujúceho kľúčového slova nezávisle od poradia výrazov. Vaša reklama sa môže zobraziť i vtedy, ak vyhľadávanie obsahuje iba niektoré z výrazov kľúčového slova.

Príklad: Vylučujúce kľúčové slovo s voľnou zhodou je potápačské okuliare.

Vylučujúca frázová zhoda
Keď máte vylučujúce kľúčové slová s frázovou zhodou, tak sa vaša reklama nezobrazí, ak máte presné výrazy kľúčových slov, ktoré sú v rovnakom poradí.
Vyhľadávanie môže zahŕňať aj ďalšie slová, ale v tom prípade, ak tam budú iba kľúčové slová v rovnakom poradí, tak sa reklama nezobrazí. Vyhľadávanie môže taktiež zahŕňať aj ďalšie znaky v slove. Reklama sa vám zobrazí i vtedy, ak keď ostatné výrazy kľúčového slova budú vo vyhľadávaní v rovnakom poradí.

Príklad: Vylučujúce kľúčové slovo s frázovou zhodou “potápačské okuliare”.

Vylučujúca presná zhoda
Ak vaša reklama obsahuje kľúčové slová s presnou zhodou, tak sa nebude zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré obsahujú presné výrazy kľúčového slova v rovnakom poradí bez ďalších pridaných slov. Vaša reklama sa však môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré obsahujú výrazy kľúčového slova aj s ďalšími pridanými slovami.

Príklad: Vylučujúce kľúčové slovo s presnou zhodou [potápačské okuliare]

Symboly, ktoré sa používajú vo vylučujúcich kľúčových slovách

Môžete použiť tri symboly: &, dĺžne (á) a hviezdičky (*).
Vylučujúce kľúčové slová, ktoré majú dĺžne i tie bez nich sú považované za odlišné kľúčové slová, napríklad pol a pól. Takisto aj „ponožky & obuv“ je iné kľúčové slovo ako „ponožky a obuv“.

Avšak systém nerozoznáva niektoré zo symbolov:

Ignorované symboly: vylučujúce kľúčové slová ignorujú napríklad používanie bodiek (.). Napríklad Štefánikova ul. a Štefánikova ul sú považované za rovnaké vylučujúce kľúčové slová.

K niektorým vylučujúcim kľúčovým slovám však môžete pridať znamienka (+), avšak budú sa ignorovať, napríklad (zelený+bicykel), ale ak bude znamienko plus na konci slova, napríklad (C++), tak tam budú pridané.

Neplatné symboly: Ak budete pridávať vylučujúce kľúčové slová, ktoré obsahujú určité symboly, tak sa vám zobrazí chybové hlásenie. Tieto symboly nemožno použiť vo vylučujúcich kľúčových slovách: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |.

Operátory webu a vyhľadávanie: Z vylučujúcich kľúčových slov sa odstráni operátor „site:“. To znamená, že ak sa pridá vylučovacie kľúčové slovo [site:www.example.com mliečna čokoláda], tak to bude rovnocenné ako [mliečna čokoláda].

Ak sa však k vylučujúcemu kľúčovému slovu mliečna čokoláda pridá napríklad operátor vyhľadávania „OR“, t. j. OR mliečna čokoláda, príkaz „OR“ sa bude ignorovať a za vylučujúce kľúčové slovo bude považované iba mliečna čokoláda.

Iné operátory vyhľadávania: Ak sa pred kľúčové slovo operátor pridá mínus (-), dané kľúčové slovo sa bude pri vyhľadávaní zhôd vylučujúcich kľúčových slov ignorovať.
Napríklad vylučujúce kľúčové slovo „mliečna−čokoláda“, bude sa považovať za rovnaké ako samotné slovo „mliečna“.

Na čo by ste nemali zabudnúť

  • Pri výbere vylučujúcich kľúčových slov by ste mali dbať na to, aby ste ich nepoužívali príliš veľa, pretože reklamami zrejme oslovíte menej zákazníkov
  • Reklama sa môže zobraziť aj v prípade vyhľadávaní alebo stránok, ktoré obsahujú podobné obmeny výrazov vylučujúceho kľúčového slova, modifikátor pre tieto slová neexistuje
  • Ak je vaše vylučujúce kľúčové slovo napríklad na 18. mieste a pred ním je slovné spojenie, ktoré pozostáva z viac ako 17 slov, vaša reklama sa tiež môže zobraziť
  • Ak by však vaše vylučujúce kľúčové slovo bolo na 17. mieste, reklama sa vám nezobrazí

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku