Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANAY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktualizované 19. marca 2024

Bluewinston.com sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako sú vaše osobné údaje zbierané, používané a zverejňované spoločnosťou Bluewinston.com.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na našu aplikáciu a pridružené subdomény (ďalej len „naša služba“) spolu s našou aplikáciou, Bluewinston.com. Prístupom alebo používaním našej služby vyjadrujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s naším zberom, ukladaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je popísané v tejto Zásade ochrany osobných údajov a v našich Podmienkach služby.

Definície a kľúčové pojmy

Aby sme v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vysvetlili veci čo najjasnejšie, vždy, keď sa na niektorý z týchto pojmov odkazuje, sú striktne definované ako:

 • Cookie (súbor cookie): malé množstvo dát generovaných webovou stránkou a uložených vo vašom webovom prehliadači. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako je napríklad vaše preferované jazykové nastavenie alebo prihlasovacie údaje.
 • Spoločnosť: keď tieto Zásady spomínajú „Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“, odkazujú na Winston bros s.r.o., (Štúrova 30, Nitra 949 01, Slovensko), ktorá je zodpovedná za vaše údaje podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.
 • Krajina: kde Bluewinston.com alebo zakladatelia/spolumajitelia Bluewinston.com sídlia, v tomto prípade je to Slovensko.
 • Zákazník: odkazuje na spoločnosť, organizáciu alebo osobu, ktorá sa zaregistruje na používanie služby Bluewinston.com s cieľom spravovať vzťahy so svojimi spotrebiteľmi alebo používateľmi služieb.
 • Zariadenie: akékoľvek zariadenie pripojené na internet, ako je telefón, tablet, počítač alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré možno použiť na návštevu Bluewinston.com a používanie služieb.
 • IP adresa: Každému zariadeniu pripojenému na internet je pridelené číslo známe ako adresa internetového protokolu (IP). Tieto čísla sú zvyčajne pridelené v geografických blokoch. IP adresa môže byť často použitá na identifikáciu miesta, z ktorého sa zariadenie pripája na internet.
 • Personál: odkazuje na tie osoby, ktoré sú zamestnané spoločnosťou Bluewinston.com alebo sú na základe zmluvy poverené vykonávať službu v mene jednej zo strán.
 • Osobné údaje: akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami (vrátane osobného identifikačného čísla) umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.
 • Služba: odkazuje na službu poskytovanú spoločnosťou Bluewinston.com, ako je popísané v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.
 • Služba tretej strany: odkazuje na inzerentov, sponzorov súťaží, propagačných a marketingových partnerov a ďalších, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby by vás mohli zaujímať.
 • Aplikácia: aplikácia Bluewinston.com sa vzťahuje na vyššie identifikovaný SOFTVÉROVÝ PRODUKT.
 • Vy: osoba alebo entita, ktorá je zaregistrovaná u Bluewinston.com na používanie služieb.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s Termify.

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme od vás informácie, keď navštívite našu aplikáciu, zaregistrujete sa na našej stránke, zadáte objednávku, prihlásite sa na odber nášho newslettera, odpovedáte na prieskum alebo vyplníte formulár.

 • Meno / používateľské meno
 • Telefónne čísla
 • E-mailové adresy
 • Čísla debetných/kreditných kariet
 • Heslo

Kedy používa Bluewinston.com informácie o koncových užívateľoch získané od tretích strán?

Bluewinston.com zhromažďuje údaje o koncových užívateľoch, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb Bluewinston.com našim zákazníkom. Koncoví užívatelia nám môžu dobrovoľne poskytnúť informácie, ktoré sprístupnili na webových stránkach sociálnych médií. Ak nám poskytnete takéto informácie, môžeme zhromaždiť verejne dostupné informácie zo sociálnych médií, ktoré ste uviedli. To, koľko vašich informácií sociálne médiá sprístupňujú verejnosti, môžete ovplyvniť návštevou týchto webových stránok a zmenou nastavení súkromia.

Kedy používa Bluewinston.com informácie o zákazníkoch od tretích strán?

Niektoré informácie dostávame od tretích strán, keď nás kontaktujete. Napríklad, keď nám zašlete svoju e-mailovú adresu, aby ste prejavili záujem stať sa zákazníkom Bluewinston.com, dostávame informácie od tretej strany, ktorá poskytuje spoločnosti Bluewinston.com služby automatizovaného odhaľovania podvodov. Príležitostne zhromažďujeme aj informácie, ktoré sú verejne dostupné na webových stránkach sociálnych médií. To, koľko vašich informácií sociálne médiá sprístupňujú verejnosti, môžete ovplyvniť návštevou týchto webových stránok a zmenou nastavení súkromia.

Zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami?

Údaje, ktoré zhromažďujeme, či už osobné alebo neosobné, môžeme zdieľať s tretími stranami, ako sú inzerenti, sponzori súťaží, propagační a marketingoví partneri a ďalší, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty alebo služby by vás mohli zaujímať. Môžeme ich tiež zdieľať s našimi súčasnými a budúcimi pridruženými spoločnosťami a obchodnými partnermi, a ak sa zapojíme do fúzie, predaja aktív alebo inej obchodnej reorganizácie, môžeme vaše osobné a neosobné údaje tiež zdieľať alebo preniesť na našich právnych nástupcov.

Môžeme využívať dôveryhodných poskytovateľov služieb tretích strán na vykonávanie funkcií a poskytovanie služieb pre nás, ako napríklad hosťovanie a údržba našich serverov a webových stránok, ukladanie a správa databáz, správa e-mailov, marketingové skladovanie, spracovanie kreditných kariet, zákaznícky servis a plnenie objednávok pre produkty a služby, ktoré si môžete kúpiť prostredníctvom aplikácie. S týmito tretími stranami pravdepodobne zdieľame vaše osobné údaje a prípadne niektoré neosobné údaje, aby sme im umožnili vykonávať tieto služby pre nás a pre vás.

Môžeme zdieľať časti našich dát súborov protokolov, vrátane IP adries, na analytické účely s tretími stranami, ako sú partneri pre webovú analytiku, vývojári aplikácií a reklamné siete. Ak je vaša IP adresa zdieľaná, môže byť použitá na odhad všeobecnej polohy a ďalších technografických údajov, ako je rýchlosť pripojenia, či ste navštívili aplikáciu na zdieľanom mieste a typ zariadenia použitého na návštevu aplikácie. Tieto údaje môžu agregovať informácie o našej reklame a o tom, čo vidíte v aplikácii, a potom poskytovať audit, výskum a spravodajstvo pre nás a našich inzerentov.

Môžeme tiež zverejniť osobné a neosobné údaje o vás vládnym orgánom, orgánom činných v trestnom konaní alebo súkromným stranám, ako sa nám, podľa našej výhradnej úvahy, zdá nevyhnutné alebo vhodné, aby sme mohli reagovať na tvrdenia, právne postupy (vrátane predvolaní), chrániť naše práva a záujmy alebo záujmy tretej strany, bezpečnosť verejnosti alebo akejkoľvek osoby, zabrániť alebo zastaviť akúkoľvek nezákonnú, neetickú alebo právne postihnuteľnú činnosť, alebo inak dodržiavať platné súdne príkazy, zákony, pravidlá a predpisy.

Odkiaľ a kedy sa zhromažďujú informácie zákazníkov a koncových užívateľov?

Bluewinston.com zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Osobné údaje o vás môžeme tiež prijímať od tretích strán, ako je uvedené vyššie.

Ako používame zozbierané informácie?

Všetky informácie, ktoré od vás získame, môžu byť použité jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Na personalizáciu vášho zážitku (vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby)
 • Na zlepšenie našej aplikácie (neustále sa snažíme zlepšovať ponuku našej aplikácie na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás dostávame)
 • Na zlepšenie zákazníckeho servisu (vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky týkajúce sa zákazníckeho servisu a podpory)
 • Na spracovanie transakcií
 • Na správu súťaží, propagačných akcií, prieskumov alebo iných funkcií webovej stránky
 • Na zasielanie pravidelných e-mailov

Ako používame vašu e-mailovú adresu?

Zadaním svojej e-mailovej adresy v tejto aplikácii súhlasíte so zasielaním e-mailov od nás. Svoju účasť na ktoromkoľvek z týchto e-mailových zoznamov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo inú možnosť odhlásenia, ktorá je súčasťou príslušného e-mailu. E-maily posielame len ľuďom, ktorí nám udelili povolenie na kontaktovanie buď priamo, alebo prostredníctvom tretej strany. Nevyžiadané komerčné e-maily neposielame, pretože nenávidíme spam rovnako ako vy. Zadaním svojej e-mailovej adresy tiež súhlasíte, aby sme vašu e-mailovú adresu mohli používať na cielenie zákazníckych skupín na stránkach, ako je Facebook, kde zobrazujeme prispôsobenú reklamu konkrétnym ľuďom, ktorí súhlasili s prijímaním oznámení od nás. E-mailové adresy zadané len prostredníctvom stránky spracovania objednávky sa budú používať výhradne na účely zasielania informácií a aktualizácií týkajúce sa vašej objednávky. Ak ste nám však rovnaký e-mail poskytli iným spôsobom, môžeme ho použiť na ktorýkoľvek z účelov uvedených v týchto zásadách. Poznámka: Ak by ste sa kedykoľvek chceli odhlásiť z odberu z prijímania budúcich e-mailov, na konci každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie.

Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vaše informácie uchovávame len dovtedy, kým ich potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytovať služby Bluewinston.com a plniť účely opísané v týchto zásadách. To platí aj pre každého, s kým vaše informácie zdieľame a kto vykonáva služby v našom mene. Keď už vaše informácie nepotrebujeme používať a nie je potrebné ich uchovávať kvôli dodržiavaniu našich právnych alebo regulačných povinností, odstránime ich z našich systémov alebo ich odosobníme tak, aby sme vás nemohli identifikovať.

Ako chránime vaše informácie?

Pri zadávaní objednávky alebo zadávaní, odosielaní alebo pristupovaní k vašim osobným údajom uplatňujeme rôzne bezpečnostné opatrenia na udržanie bezpečnosti vašich osobných údajov. Ponúkame používanie zabezpečeného servera. Vami poskytnuté citlivé informácie/informácie o kreditných kartách sú prenášané prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL) a následne šifrované do databázy našich poskytovateľov platobných brán, prístupné len pre osoby oprávnené so špeciálnymi prístupovými právami do takýchto systémov, ktoré sú povinné udržiavať informácie v tajnosti. Po transakcii sa vaše súkromné informácie (kreditné karty, čísla sociálneho zabezpečenia, finančné údaje atď.) nikdy neuchovávajú v súbore. Nemôžeme však zabezpečiť ani zaručiť absolútnu bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré odovzdávate Bluewinston.com, ani zaručiť, že vaše informácie v službe nemôžu byť prístupné, zverejnené, zmenené alebo zničené v dôsledku porušenia niektorého z našich fyzických, technických alebo manažérskych bezpečnostných opatrení.

Môžu byť moje informácie prenesené do iných krajín?

Spoločnosť Bluewinston.com je registrovaná na Slovensku. Informácie zhromaždené prostredníctvom našej aplikácie, priamych interakcií s vami alebo z používania našich pomocných služieb môžu byť z času na čas odovzdané do našich kancelárií alebo k našim zamestnancom, alebo tretím stranám, nachádzajúcim sa kdekoľvek na svete, a môžu byť zobrazované a hosťované kdekoľvek na svete, vrátane krajín, ktoré nemusia mať všeobecne platné zákony upravujúce používanie a prenos takýchto údajov. Na rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, používaním ktoréhokoľvek z vyššie uvedených údajov dobrovoľne súhlasíte s cezhraničným prenosom a hosťovaním takýchto informácií.

Sú informácie zozbierané prostredníctvom Bluewinston.com bezpečné?

Prijímame opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich informácií. Máme fyzické, elektronické a manažérske postupy, ktoré pomáhajú chrániť pred neoprávneným prístupom, udržiavajú bezpečnosť údajov a správne používajú vaše informácie. Avšak ani ľudia, ani bezpečnostné systémy nie sú neomylné, vrátane systémov šifrovania. Okrem toho môžu ľudia spáchať úmyselné zločiny, robiť chyby alebo nedodržať zásady. Preto, hoci vynakladáme primerané úsilie na ochranu vašich osobných informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Ak platné právo ukladá akúkoľvek neodpustiteľnú povinnosť chrániť vaše osobné údaje, súhlasíte, že úmyselné nesprávne konanie bude použité ako štandard na meranie nášho dodržiavania tejto povinnosti.

Môžem svoje údaje aktualizovať alebo opraviť?

Práva, ktoré máte na požiadanie o aktualizácie alebo opravy informácií, ktoré Bluewinston.com zhromažďuje, závisia od vášho vzťahu s Bluewinston.com. Zamestnanci môžu aktualizovať alebo opraviť svoje informácie, ako je podrobne uvedené v našich interných zásadách zamestnávania spoločnosti.

Zákazníci majú právo požiadať o obmedzenie určitých použití a zverejnení osobne identifikovateľných informácií nasledovne. Môžete nás kontaktovať s cieľom (1) aktualizovať alebo opraviť vaše osobne identifikovateľné informácie, (2) zmeniť vaše preferencie týkajúce sa komunikácie a ďalších informácií, ktoré od nás prijímate, alebo (3) odstrániť osobne identifikovateľné informácie uchovávané o vás v našich systémoch (s výhradou nasledujúceho odseku) zrušením vášho účtu. Takéto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať žiadny vplyv na iné informácie, ktoré udržiavame, alebo informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov pred danou aktualizáciou, opravou, zmenou alebo vymazaním. Na ochranu vášho súkromia a bezpečnosti môžeme podniknúť primerané kroky (ako je požiadavka na jedinečné heslo) na overenie vašej totožnosti pred tým, ako vám poskytneme prístup k profilu alebo vykonáme opravy. Ste zodpovední za zachovanie tajomstva vášho jedinečného hesla a informácií o účte za každých okolností.

Mali by ste vedieť, že nie je technologicky možné odstrániť každý záznam informácie, ktoré ste nám poskytli, z našich systémov. Potreba zálohovať naše systémy na ochranu informácií pred neúmyselnou stratou znamená, že kópia vašich informácií môže existovať vo forme, ktorá nie je vymazateľná a bude pre nás ťažké alebo nemožné ju nájsť. Ihneď po prijatí vašej žiadosti budú všetky osobné informácie uložené v databázach, ktoré aktívne používame, a na iných ľahko vyhľadávateľných médiách aktualizované, opravené, zmenené alebo vymazané, podľa potreby, hneď ako to bude a do takej miery rozumne a technicky uskutočniteľné.

Ak ste koncový užívateľ a chcete aktualizovať, odstrániť alebo prijať akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, môžete tak urobiť kontaktovaním organizácie, ktorej ste zákazníkom.

Personál

Ak ste zamestnanec alebo uchádzač v Bluewinston.com, zhromažďujeme informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytujete. Zhromaždené informácie využívame na účely ľudských zdrojov, aby sme mohli spravovať výhody pre pracovníkov a vyhodnocovať uchádzačov.

Môžete nás kontaktovať, ak chcete (1) aktualizovať alebo opraviť vaše informácie, (2) zmeniť vaše preferencie týkajúce sa komunikácie a ďalších informácií, ktoré od nás prijímate, alebo (3) obdržať záznam informácií, ktoré o vás máme. Takéto aktualizácie, opravy, zmeny a vymazania nebudú mať žiadny vplyv na iné informácie, ktoré udržiavame, alebo informácie, ktoré sme poskytli tretím stranám v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov pred danou aktualizáciou, opravou, zmenou alebo vymazaním.

Predaj podniku

Vyhradzujeme si právo previesť informácie tretej strane v prípade predaja, zlúčenia alebo iného prevodu všetkých alebo podstatnej časti aktív Bluewinston.com alebo ktoréhokoľvek z jej pridružených spoločností (ako sú definované v tomto dokumente), alebo tej časti Bluewinston.com alebo ktoréhokoľvek z jej pridružených spoločností, na ktorú sa vzťahuje Služba, alebo v prípade, že ukončíme našu podnikateľskú činnosť alebo podáme návrh na konkurz, reorganizáciu alebo podobné konanie, alebo ak proti nám bude podaný takýto návrh, za predpokladu, že tretia strana súhlasí s dodržiavaním podmienok týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Pridružené spoločnosti

Informácie (vrátane osobných informácií) o vás môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam. Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov „pridružená spoločnosť“ znamená akákoľvek osoba alebo entita, ktorá priamo alebo nepriamo kontroluje, je kontrolovaná spoločnosťou Bluewinston.com alebo je pod spoločnou kontrolou so spoločnosťou Bluewinston.com, či už vlastníckym právom alebo inak. Akékoľvek informácie týkajúce sa vás, ktoré poskytneme našim pridruženým spoločnostiam, budú týmito pridruženými spoločnosťami spracované v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Správne právo

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú riadené právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na jej ustanovenia o kolízii práv. Súhlasíte s výlučnou jurisdikciou súdov v súvislosti s akoukoľvek akciou alebo sporom vznikajúcim medzi stranami podľa alebo v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, okrem tých jednotlivcov, ktorí môžu mať práva podávať nároky podľa Štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) alebo švajčiarsko-amerického rámca.

Právne predpisy Slovenskej republiky, vylúčením jej pravidiel o konflikte práv, budú riadiť túto zmluvu a vaše používanie aplikácie. Vaše používanie aplikácie môže byť tiež predmetom ďalších miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných právnych predpisov.

Používaním Bluewinston.com alebo priamym kontaktovaním nás vyjadrujete svoj súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nemali by ste interagovať s našou aplikáciou ani využívať naše služby. Pokračovaním v používaní aplikácie, priamej interakcii s nami, alebo po zverejnení zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov, ktoré významne neovplyvňujú používanie alebo zverejňovanie vašich osobných informácií, znamená, že prijímate tieto zmeny.

Váš súhlas

Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám poskytli úplnú transparentnosť o tom, čo sa nastavuje pri návšteve našej stránky a ako je to používané. Používaním našej aplikácie Bluewinston.com, registráciou účtu alebo uskutočnením nákupu vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Služby. Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou Bluewinston.com. Nezodpovedáme za obsah, presnosť alebo názory vyjadrené na takýchto webových stránkach a tieto webové stránky nami nie sú prešetrované, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti alebo úplnosti. Prosím, pamätajte, že keď použijete odkaz na prechod zo Služieb na inú webovú stránku, naše Zásady ochrany osobných údajov už nie sú platné. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej stránke vrátane tých, ktoré majú odkaz na našej platforme, podlieha vlastným pravidlám a zásadám danej webovej stránky. Takéto tretie strany môžu používať svoje vlastné súbory cookie alebo iné metódy na zhromažďovanie informácií o vás.

Súbory cookie

Bluewinston.com používa „Súbory cookie“ na identifikáciu oblastí našej aplikácie, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý kúsok údajov, ktorý váš webový prehliadač ukladá do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Súbory cookie používame na zlepšenie výkonnosti a funkcií našej aplikácie, ale nie sú pre ich používanie nevyhnutné. Bez súborov cookie by však niektoré funkcie, ako sú videá, nemuseli byť dostupné alebo by ste museli pri každej návšteve aplikácie zadávať svoje prihlasovacie údaje, pretože by sme si nemohli zapamätať, že ste sa už predtým prihlásili. Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavených tak, aby nepoužívali súbory cookie. Ak však zakážete súbory cookie, možno nebudete mať správny alebo žiadny prístup k funkciám v našej aplikácii. Nikdy osobné identifikovateľné údaje do súborov cookie neukladáme.

Blokovanie a zakazovanie súborov cookie a podobných technológií

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môžete tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie a podobné technológie, ale to môže zablokovať naše základné súbory cookie a zabrániť správnemu fungovaniu našej aplikácie a možno nebudete môcť plne využívať všetky jej funkcie a služby. Mali by ste tiež vedieť, že ak zablokujete súbory cookie vo vašom prehliadači, môžete stratiť aj nejaké uložené informácie (napr. uložené prihlasovacie údaje, preferencie stránky). Rôzne prehliadače poskytujú rôzne možnosti ovládania. Zakázaním súboru cookie alebo kategórie súborov cookie sa nevymaže súbor cookie z prehliadača, musíte to urobiť sami v prehliadači, pre viac informácií by ste mali navštíviť pomocník vášho prehliadača.

Remarketingové služby

Používame služby remarketingu. Čo je remarketing? V digitálnom marketingu je remarketing (alebo retargeting) zobrazovanie reklám na internete ľuďom, ktorí už navštívili vašu aplikáciu. Umožňuje vašej spoločnosti vyzerať, akoby „nasledovala“ ľudí na internete tým, že zobrazuje reklamy na webových stránkach a platformách, ktoré používajú najčastejšie.

Podrobnosti o platbe

Pokiaľ ide o akékoľvek údaje o kreditnej karte alebo iné údaje o spracovaní platby, ktoré ste nám poskytli, zaväzujeme sa, že tieto dôverné informácie budú uložené čo najbezpečnejším spôsobom.

Súkromie detí

Neoslovujeme osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že vaše dieťa nám poskytlo Osobné údaje, prosím, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili Osobné údaje od niekoho mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov

Môžeme zmeniť naše služby a zásady a možno budeme musieť vykonať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, aby presne odrážali naše služby a zásady. Ak zákon nevyžaduje inak, budeme vás informovať (napríklad prostredníctvom našej Služby) pred vykonaním zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov a dáme vám možnosť ich skontrolovať pred nadobudnutím ich účinnosti. Potom, ak budete pokračovať v používaní Služby, budete viazaní aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s týmito alebo akýmikoľvek aktualizovanými Zásadami ochrany osobných údajov nechcete súhlasiť, môžete svoje konto vymazať.

Služby tretích strán

Môžeme zobrazovať, zahrnúť alebo sprístupniť obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a iných produktov a služieb) alebo poskytovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán („ďalej len služby tretích strán“).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Bluewinston.com nenesie zodpovednosť za žiadne služby tretích strán vrátane ich presnosť, úplnosť, aktuálnosť, platnosť, dodržiavanie autorských práv, zákonnosť, slušnosť, kvalitu alebo ich akýchkoľvek iných aspektov. Bluewinston.com nepreberá a nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám alebo žiadnej inej osobe alebo subjektu za akékoľvek Služby tretích strán.

Služby tretích strán a odkazy na ne sú poskytované výlučne pre vaše pohodlie a prístup a používanie výlučne na vlastné riziko a v súlade s podmienkami týchto tretích strán.

Facebook Pixel

Facebook pixel je analytický nástroj, ktorý vám umožňuje merať efektívnosť vašej reklamy pomocou pochopenia akcií, ktoré ľudia vykonávajú na vašej webovej stránke/aplikácii. Facebook Pixel môžete použiť na to, aby ste zabezpečili, že vaše reklamy sa zobrazujú správnym ľuďom. Facebook Pixel môže zhromažďovať informácie z vášho zariadenia, keď používate služby. Facebook pixel zhromažďuje informácie, ktoré sú uchovávané v súlade s jeho Zásadami ochrany osobných údajov.

Sledovacie technológie

 • Rozhranie Google Maps API

Google Maps API je robustný nástroj, ktorý možno použiť na vytvorenie vlastnej mapy, mapy s možnosťou vyhľadávania, check-in funkcie, zobrazovanie aktuálnych dát synchronizovaných s polohou, plánovanie trasy alebo vytvorenie mashupu, a to je len niekoľko príkladov.

Rozhranie Google Maps API môže zhromažďovať informácie od vás a z vášho zariadenia pre bezpečnostné účely.

Rozhranie Google Maps API zhromažďuje informácie, ktoré sú spravované v súlade s jeho Zásadami ochrany osobných údajov.

 • Súbory cookie

Používame súbory cookie na zlepšenie výkonnosti a funkčnosti našej platformy, ale nie sú nevyhnutné pre ich použitie. Bez týchto súborov cookie by však niektoré funkcie, ako sú videá, nemuseli byť dostupné alebo by ste museli pri každej návšteve platformy zadávať svoje prihlasovacie údaje, pretože by sme si nemohli zapamätať, že ste sa už predtým prihlásili.

Informácie o Všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), môžeme od vás zbierať a používať informácie, a v tejto časti našich Zásad ochrany osobných údajov vám presne vysvetlíme, ako a prečo sú tieto údaje zhromažďované a ako ich chránime pred ich opakovaným alebo nesprávnym použitím.

Čo je GDPR?

GDPR je celoeurópsky zákon o ochrane súkromia a údajov, ktorý upravuje spôsob ochrany údajov obyvateľov EÚ a zvyšuje kontrolu, ktorú majú obyvatelia EÚ nad svojimi osobnými údajmi.

GDPR sa týka všetkých globálne pôsobiacich spoločností, nielen podnikov so sídlom v EÚ a obyvateľov EÚ. Údaje našich zákazníkov sú dôležité bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a preto sme zaviedli kontroly GDPR ako náš základný štandard pre všetky naše prevádzky po celom svete.

Čo sú osobné údaje?

Akékoľvek údaje, ktoré sa týkajú identifikovateľnej alebo identifikovanej osoby. GDPR sa vzťahuje na široké spektrum informácií, ktoré by sa mohli použiť samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami na identifikáciu osoby. Osobné údaje presahujú rámec mena alebo e-mailovej adresy osoby. Niektoré príklady zahŕňajú napríklad finančné informácie, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzická adresa, sexuálnu orientáciu a etnický pôvod.

Zásady ochrany údajov zahŕňajú požiadavky, ako napríklad:

 • Zhromaždené osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom a mali by byť použité len spôsobom, ktorý by osoba odôvodnene očakávala.
 • Osobné údaje by sa mali zhromažďovať len na splnenie konkrétneho účelu a mali by sa používať len na tento účel. Organizácie musia pri zhromažďovaní osobných údajov uviesť, na čo ich potrebujú.
 • Osobné údaje by sa mali uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie ich účelu.
 • Osoby, na ktoré sa vzťahuje GDPR, majú právo na prístup k vlastným osobným údajom. Môžu tiež požiadať o kópiu svojich údajov a aby boli ich údaje aktualizované, vymazané, obmedzené alebo presunuté do inej organizácie.

Prečo je GDPR dôležité?

GDPR pridáva niektoré nové požiadavky týkajúce sa toho, ako by spoločnosti mali chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré zhromažďujú a spracúvajú. Zvyšuje tiež nároky na dodržiavanie predpisov tým, že zvyšuje ich presadzovanie a ukladá vyššie pokuty za porušenie. Okrem týchto faktorov je to jednoducho správna vec. V spoločnosti Bluewinston.com pevne veríme, že ochrana vašich údajov je veľmi dôležitá a už teraz máme zavedené spoľahlivé postupy zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ktoré idú nad rámec požiadaviek tohto nového nariadenia.

Práva jednotlivých dotknutých osôb – prístup k údajom, prenosnosť a vymazanie údajov

Zaväzujeme sa pomáhať našim zákazníkom plniť požiadavky GDPR týkajúce sa práv dotknutých osôb. Bluewinston.com spracúva alebo ukladá všetky osobné údaje u dôkladne preverených poskytovateľov, ktorí sú v súlade s nariadením DPA. Všetky konverzácie a osobné údaje ukladáme až po dobu 6 rokov, pokiaľ nedôjde k vymazaniu vášho účtu. V takom prípade sa zbavíme všetkých údajov v súlade s našimi Podmienkami poskytovania služieb a Zásadami ochrany osobných údajov, ale nebudeme ich uchovávať dlhšie ako 60 dní.

Sme si vedomí, že ak pracujete so zákazníkmi z EÚ, musíte im vedieť poskytnúť možnosť pristupovať k osobným údajom, aktualizovať ich, získavať ich a odstraňovať. Máme pre vás riešenie! Od začiatku sme boli nastavení ako služba na samoobslužnom princípe a vždy sme vám poskytovali prístup k vašim údajom a údajom vašich zákazníkov. Náš zákaznícky servis je tu pre vás, aby odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať o práci s API.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • Prostredníctvom e-mailu: bluewinston@bluewinston.com
 • Prostredníctvom telefónneho čísla: +421948259002
 • Prostredníctvom tohto odkazu: https://www.bluewinston.com/