5 najčastejších chýb v texte reklamy

Chyby robíme všetci. Dôležité je, či sa z nich poučíme alebo ich vyhodnotíme ako nedôležité a budeme ich naďalej opakovať. No poučiť sa môžete aj z chýb iných. Vo svete Google Ads to nie je iné. Prečítajte si 5 najčastejších chýb pri tvorbe textu vašich reklám, aby ste sa z nich mohli poučiť predtým, než ich spravíte.

Navrhnúť ideálny text reklamy je bezpochyby náročné. Neexistuje univerzálny návod, podľa ktorého by sa dala najlepšia reklama napísať. Existujú však prvky, ktoré by v nej nemali chýbať, a taktiež existujú chyby, z ktorých sa už niektorí používatelia poučili.

Môže sa jednať iba o nevýrazné slovičkárenie, ktoré bude mať dopad na efektivitu a nízke konverzie. Niektoré z chýb však môžu dokonca zapríčiniť, že Google vyhodnotí vašu reklamu ako nevhodnú a nebude ju zobrazovať. Toto sú najčastejšie chyby, ktoré robia používatelia pri inzerovaní svojich produktov:

1. Používanie znakov na nevhodných miestach

Toto je jeden z prvkov, ktorý má Google Ads aj vo svojich publikačných požiadavkách, aby mohol skvalitňovať prostredie Google. Spadá sem napríklad nadbytočné alebo prerušované používanie veľkých písmen (TOPÁNKY, TOPáNKY). Ďalším obmedzením je napríklad hláskovanie slov, kedy medzi písmenami uvádzate rôzne symboly (t-o-p-a-n-k-y). Týka sa to však aj opakovania slov, alebo používania znakov emoji a opakovania interpunkcie (!!! TOPÁNKY !!!). V týchto prípadoch môže byť vaša reklama vyhodnotená ako nevhodná a teda ju Google nebude zobrazovať.

2. Príliš vágne alebo nezrozumiteľné frázy

Pokiaľ budete používať príliš vágne alebo nezrozumiteľné frázy, môže to byť ďalším dôvodom, pre ktorý Google vašu reklamu nezobrazí. Neodporúča sa teda písať veľmi všeobecné reklamy, ktoré majú nízku výpovednú hodnotu, alebo obsahujú gramatické chyby. Prehnané používanie skratiek sa tiež nevypláca, aj kvôli nim môže byť vaša reklama nezrozumiteľná.

3. Nedostatok CTA (call-to-action) fráz

Vyzvite ľudí ku nejakej aktivite. Ak niečo predávate, použite pár slov na to, aby ste naviedli ľudí k tomu, čo chcete aby spravili. Napríklad „Nájdite správnu veľkosť topánok na našom webe!“ alebo „Kúpte bez čakania v rade.“ alebo „Kliknite pre ešte väčšiu ponuku.“ Kreativite sa medze nekladú.
Dbajte však na to, aby sa CTA frázy naozaj týkali vašej ponuky a aby vaši potenciálni zákazníci na stránke naozaj našli to, čo im ponúkate.

4. Príliš veľa kľúčových slov

Kľúčové slová sú nepochybne dôležitým prvkom každej reklamy. No potenciálnych zákazníkov zaujíma viac než len to. Nehovoriac o tom, že môžu byť tiež príliš všeobecné. Snažte sa vytvárať obsah, vety, ktoré vašim potenciálnym zákazníkom povedia kontext. Nie len opakujúce sa prázdne frázy zložené z kľúčových slov, kde sa ľudia nič nedozvedia.

5. Zabúdanie na ciele potenciálnych zákazníkov

Tak ako rôzne iné skupiny, aj kupujúci majú svoje špecifické správanie sa, ktorému by ste mali vyhovieť, ak chcete s vašou reklamou uspieť. Myslite ako oni, aby boli vaše reklamy efektívnejšie.

Zamerajte sa na to, čo používatelia chcú. Ak hľadajú nejaký produkt, chcú ním veľmi pravdepodobne vyriešiť nejaký zo svojich problémov. Ak vyhľadávajú topánky, pravdepodobne sa im tie staré roztrhli, chcú nájsť niečo, čo im bude ladiť s novým oblečením, alebo chcú niečo, v čom sa im bude chodiť pohodlne. Skúste nájsť problémy, ktoré váš produkt pomôže vyriešiť a formulujte na základe nich text reklamy.

Zákazníci tiež hľadajú rôzne benefity. Doručujete vaše produkty zadarmo? Poskytujete dlhotrvajúcu záruku? Predlžujete dobu možnosti vrátenia tovaru? Dajte vo vašej reklame vedieť o tom, čo vás zvýhodňuje pred konkurenciou. Potenciálni zákazníci to ocenia.

Zabezpečte si produktovú reklamu s BlueWinston

Každé jedno osobitné riešenie a funkcia sú vynikajúce, no spolu vám poskytujú výkonnú platformu na produktové reklamy, ktorá vám nielenže pomôže dosiahnuť skvelé výsledky, ale aj výrazne ušetrí čas a náklady!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: