7 dôvodov prečo samostatne optimalizovať kampane v Google Ads a Microsoft Ads

Google a Microsoft Ads sú dve významné reklamné platformy v oblasti pay-per-click (PPC) reklamy, každá s vlastnými unikátnymi vlastnosťami a publikom. Hoci môže byť lákavé aplikovať univerzálnu stratégiu pre obe platformy, je nevyhnutné uvedomiť si, že samostatná optimalizácia kampaní pre Google a Microsoft Ads je nevyhnutná pre maximalizáciu výkonu produktových kampaní.

Táto potreba samostatnej optimalizácie vyplýva z viacerých dôvodov. Google, ako najpoužívanejší vyhľadávač na svete, ponúka obrovské množstvo dát a širokú demografickú rozmanitosť, ktorá umožňuje presné cielenie a detailné segmentácie. Naopak, Microsoft Ads a reklamy na Bingu, hoci majú menší dosah, poskytujú jedinečné možnosti cielenia. Tiež je k dispozícii aj integrácia s produktmi ako LinkedIn, čo je obzvlášť cenné pre B2B marketing.

Tieto rozdiely v demografii, konkurencii, AI, dátových sadách a unikátnych funkciách vyžadujú prispôsobené stratégie a taktiky pre každú platformu, aby boli reklamné kampane čo najefektívnejšie.

V nasledujúcich 7 bodoch preskúmame hlavné rozdiely medzi Google a Microsoft Ads a poskytneme prehľad o tom, prečo je nevyhnutné pristupovať k optimalizácii PPC kampaní na týchto dvoch platformách samostatne, s cieľom maximalizovať výnos z investícií do online reklamy.

1. Rozdielna umelá Inteligencia (AI)

Google a Bing používajú odlišné technológie AI. Podľa našich skúseností Google zvyčajne dosahuje lepšie výsledky v identifikácii potenciálnych zákazníkov. Avšak táto skúsenosť nemusí byť všeobecne platná a rozdiely výkonu môžu byť spôsobené aj ďalšími faktormi.

Efektívnosť AI na každej platforme by mala byť pravidelne hodnotená a kampane by mali byť prispôsobené podľa najnovších trendov a vylepšení v AI.

2. Rozdielna demografia

Hoci oba vyhľadávače sú populárne medzi rôznymi skupinami ľudí, existujú medzi nimi jasné rozdiely. Užívatelia Bing sú často mladší a majú vyšší príjem domácnosti, zatiaľ čo Google je oveľa častejšie používaný vyhľadávač. Google dosahuje vyššiu celkovú návštevnosť, čo znamená širšie publikum na oslovovanie. Tieto demografické charakteristiky by mali ovplyvniť váš prístup k cieleniu kampaní.

3. Rozdielna konkurencia

V oboch reklamných systémoch fungujú platby za prekliky na aukčnom princípe. Podobné sú aj bidding stratégie pre produktové kampane.

Na Google vyhľadávaní a na Bingu nájdete rozdielnych súperov. V prípade Bingu, ako menšieho vyhľadávača, môžete dosiahnuť lepšie výsledky a nižšie náklady za preklik (CPC) kvôli slabšej konkurencii. Je dôležité analyzovať konkurenčné prostredie na každej platforme, aby ste mohli efektívne rozdeľovať a prispôsobovať rozpočty.

4. Rozdielna integrácia s inými službami a platformami

Google a Bing sa líšia v spôsobe, akým integrujú svoje reklamné platformy s inými službami a aplikáciami. Google, s jeho širokým spektrom služieb ako Google Shopping, YouTube, a Google Analytics, poskytuje rozsiahle možnosti pre medzi-platformové marketingové stratégie.

Bing, ako súčasť ekosystému Microsoft, poskytuje jedinečné integrácie s produktmi ako Office 365, LinkedIn a dokonca aj s Xboxom.

Tieto integrácie otvárajú možnosti pre cielenie a retargeting na základe interakcií užívateľov s rôznymi produktmi a službami. Využívanie týchto integrácií môže vytvoriť silnejšiu a presnejšiu marketingovú stratégiu.

5. Rozdielne dáta

Pre efektívne strojové učenie sú potrebné veľké súbory dát. Google je nepopierateľne lídrom v zbere dát. Okrem vyhľadávača Google zahŕňajú ich zdroje dát aj YouTube, Google Maps, Google Photos, prehliadač Chrome, Android, Gmail a ďalšie. Táto masívna zásoba dát umožňuje Google poskytovať presnejšie a cielenejšie reklamné možnosti. Preto je dôležité rozumieť a využívať tieto rozdiely vo výkone a presnosti cielenia.

6. Rozdielne funkcie

Google a Microsoft Ads, hoci majú mnoho podobných základných vlastností, ponúkajú aj niekoľko unikátnych funkcií, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť pri optimalizácii PPC kampaní.

Microsoft Ads, vďaka svojej príslušnosti k Microsoftu, umožňuje využívať dáta z LinkedIn pre cielenie podľa firmy alebo pracovnej funkcie, čo je mimoriadne užitočné pre B2B marketing.

Na druhej strane, Google Ads ponúka rozšírené možnosti cielenia a segmentácie publika, vďaka obrovskému množstvu užívateľských dát, ktoré Google zozbieral. Toto zahŕňa pokročilé využitie demografických údajov, záujmov a správania používateľov na webe.

7. Rozdielne užívateľské rozhranie (UI)

Čo sa týka užívateľského rozhrania a možností pre správu kampaní, Google a Microsoft Ads sa líšia. To má dôležitý dopad na správu a optimalizáciu kampaní.

Rozhranie Google Ads je modernejšie a prehľadnejšie, kým rozhranie Microsoft Ads vyzerá menej moderne. Dá sa však očakávať, že rozhranie oboch systémov sa bude postupne meniť a zlepšovať, aby bolo viac užívateľsky prívetivé.

Záver a zhrnutie

Každý z týchto bodov zdôrazňuje, že úspešné využitie Google a Microsoft Ads si vyžaduje rozdielne prístupy a stratégie. Je dôležité testovať a priebežne prispôsobovať kampane na každej platforme, aby ste dosiahli najlepšie možné výsledky.

Pre tento účet, aby ste mali čo najlepší výkon kampaní v Google a Microsoft Ads, sme pripravili možnosť vytvoriť si samostatné kampane pre tieto reklamné systémy.

V PPC nástroji BlueWinston si môžete jednoducho vytvoriť produktové kampane (Performance Max, Produktové textové kampane, DSA) pre Google Ads, ako aj pre Microsoft Ads. Následne môžete kampane samostatne riadiť a optimalizovať, aby ste z nich dosiahli čo najlepšie výsledky.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.