Ako sa vysporiadať s nízkym výkonom produktovo-skupinových textových reklám (Používanie per partes a typ zhody pre kľúčové slová)

Z našich skúseností potrebuje každé kľúčové slovo v produktovej kampani s textovými reklamami najmenej 10 – 20 klikov za jednu konverziu. Avšak keď použijete viac typov zhody pre kľúčové slová, môžu sa navzájom pohltiť- kliknutia sú rozdelené medzi viacej kľúčových slov- takže je omnoho ťažšie ich optimalizovať.

Typy zhôd pre kľúčové slová

Odporúčame používať jedine exaktný typ zhody v produktovo-skupinových kampaniach, pretože chceme, aby tie isté vyhľadávané výrazy, ktoré užívatelia vyhľadávajú, boli tie isté, čo sa zobrazia vo vyhľadávaní na e-shop.  

 

Exct match type with permutation

 

Per-Partes

Takisto použite našu možnosť Per Partes pre kľúčové slová a AdGroups, aby boli zoradené postupne od najdlhšieho po najkratší. 

Per Partes for keywords in Product campaign

Per partes in Product - Group campaign

Ako sa vysporiadať s nízkou výkonnosťou- najlepšie typy a triky

Správy názov produktu

Správny produktový názov je alfou a omegou aj v prípade textových reklám v Google vyhľadávaní. Pokiaľ sa držíme konkrétnych pravidiel a špecifických nariadení pri vytváraní produktového názvu, zaistí nám to najjednoduchšiu a kvalitnú tvorbu kľúčových slov pre zobrazovanie produktových reklám v Google vyhľadávaní.

Vypnutie Per-Partes

Pokiaľ je stále prítomná nízka výkonnosť po dvoch týždňoch => vypnite Per partes v BlueWinstonovi (Tvorba kľúčových slov). Počkajte nejaký čas a uvidíte výsledky. 

Vytvorenie aj produktovo-skupinových kapaní (non-brand)

Ak je u vás stále nízka výkonnosť, vytvorte aj produktovo-skupinovú kampaň (non-brand), aby v tejto kampani boli iba kľúčové slová bez brandu. Samozrejme použite per partes. 

Vypnutie per-partes v produktovo-skupinových (non-brand) kampaní

Ak nízka výkonnosť pretrváva, vypnite per partes v non-brand kampaniach. 

Vyskúšajte typ zhody fráz

Môžete pridať typ zhody fráz- môže to byť riskantné, tak buďte veľmi opatrní. Môžete však zíksať zaujímavé výsledky. 

Vytvorte primerané textové reklamy

Existuje viacero tipov ako vytvoriť ideálne textové reklamy pre produkty. – odporúčame najmenej 2-3 reklamné vzorky, Google ich odskúša a vyberie najlepšie. 

Použite skripty a pravidlá

Pre lepšie optimalizovanie produktových kampaní- a pre šetrenie vášho času- odporúčame využívať naše skripty a pravidlá
a) automatizované pravidlá pre kampane s využitím manuálneho CPC,
b) automatizované pravidlá pre kampane s využitím cieleného CPA.

Ideálna produktová štruktúra v XML feede

Možno sa pýtate, aká by mala byť štruktúra XML feedu. Je to veľmi jednoduché- sme schopní spracovať akýkoľvek klasický produktový XML feed, napríklad taký, ktorý využívate v Google Merchant alebo cenových porovnávačoch.  

 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: