Ako vyhodnocovať kampane v BlueWinston

Aby ste sa vedeli v prostredí nástroja BlueWinston lepšie zorientovať, vysvetlíme si základné pojmy, s ktorými budeme pracovať v rámci Dashboardu. V Dashboarde sa vieme pozrieť na celkovú výkonnosť kampaní – teda aké výsledky priniesli všetky kampane v BlueWinstone za určité obdobie. Časový interval si viete zvoliť podľa vlastných špecifík. Či už Vás zaujíma výkonnosť za celé obdobie odo dňa spustenia kampaní alebo iba za predošlý deň a podobne.

Dashboard obsahuje nasledovné štatistiky

  • Clicks = počet kliknutí, resp. koľkokrát zákazník na dané reklamy klikol.

  • Impressions = počet zobrazení, resp. koľkokrát boli reklamy viditeľné pre zákazníka.

  • Conversions = počet konverzií, resp. koľkokrát zákazník prostredníctvom kliknutia na reklamy nakúpil produkt.

  • All conversions value = celková hodnota konverzií, znamená celkovú peňažnú hodnotu objednávky, ktorú zákazník uskutočnil na základe kliknutia na reklamu. Táto hodnota sa zobrazuje v mene, ktorá je definovaná v Google Ads účte.

Okrem číselných štatistík máme k dispozícií nahliadnuť aj do dvoch grafov, ktoré vyjadrujú, aký bol v danom období počet kliknutí (Clicks) a koľko vás kliknutia stáli (Spend). Mena, v ktorej sa suma zobrazuje je opäť preddefinovaná klientom v Google Ads účte.

Ak sa chcete na štatistiky zamerať detailnejšie a zaujíma Vás výkonnosť jednotlivých kampaní, prejdite do Hlavného menu => Google Ads => Campaign reports. Podobne ako na Dashboarde, aj tu môžeme skontrolovať výkonnosť kampaní a pozrieť sa na štatistiky ako: clicks, cost, impressions, conversions.

Okrem spomenutých môžeme skontrolovať aj Est. total conversions, tzn. počet priamych + počet asistovaných konverzií v rámci danej kampane podľa odhadu BlueWinston nástroja. Asistovaná konverzia vyjadruje uskutočnený nákup iného produktu, než ktorý sa propagoval v reklame, avšak k tomuto nákupu došlo prostredníctvom odkazu v reklame.

V rámci Detail statistics viete výkonnosť kampaní rozdeliť podľa zariadenia (počítače, mobilné a iné zariadenia), ktoré zákazník využil pri vyhľadávaní daného produktu.

Ak chcete skontrolovať štatistiky kľúčových slov alebo reklamných skupín, kliknite na vybranú kampaň. Tu si viete zoradiť kľúčové slová napríklad podľa:

  • Max CPC = čiže podľa maximálnej ceny za preklik

  • Clicks = podľa počtu kliknutí na dané kľúčové slovo

  • Impressions = podľa počtu zobrazení daného kľúčového slova

  • Cost = koľko dané kľúčové slovo spendovalo z rozpočtu

  • Conversions = koľko dané kľúčové slovo prinieslo konverzií, čiže objednávok

  • ClickAssistConv = koľko dané kľúčové slovo prinieslo asistovaných konverzií (objednávok)

Ak ste si odpovedali správne, teda možnosť A, ďalším krokom by mal byť výber vhodného partnera, ktorý vám pomôže s úvodným nastavením a zvolením správnej stratégie, vďaka ktorej bude váš štart nielen rýchly, ale aj hladký.

Ak chcete zmeniť cenu za kliknutie, zapnúť alebo vypnúť reklamné skupiny alebo kľúčové slová a pridať nové kľúčové slová, môžete tak urobiť vo svojom účte Google Ads.

Čo sledovať a podľa čoho sa rozhodovať?

Ak má kľúčové slovo vysokú mieru zobrazení, avšak veľmi málo preklikov, zrejme bude nerelevantné, a treba ho manuálne zastaviť v Google Ads. Počas updatov z BlueWinstonu do Google Ads sa manuálne pausnuté kľúčové slová znova nespustia.

Tiež sa môže stať, že niektoré kľúčové slová míňajú príliš veľa z rozpočtu a neprinášajú žiadne konverzie (napríklad viac ako 100 preklikov a žiadna konverzia), toto kľúčové slovo je vhodné radšej manuálne zastaviť v Google Ads.

Tiež si môžete vypočítať PNO (náklady / hodnota objednávok), ak by bolo pre všetky kampane vyššie ako napríklad 40%, kontaktujte nás a pomôžeme vám kampane vyladiť.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account Manager pre BlueWinston. Starám sa o našich klientov a pomáham im vytvárať a optimalizovať ich kampane. Rada píšem blogy o témach v oblasti PPC reklamy a pripravujem prípadové štúdie so zaujímavými výsledkami, ktoré sme dosiahli prostredníctvom BlueWinston.