Ako vytvoriť Skupiny podkladov v BlueWinstone?

Dnes si povieme o Skupinách podkladov v Performance Max kampaniach (P. Max). Tento nový typ kampaní už eshopy používajú niekoľko mesiacov a majú z nich veľmi dobré výsledky.

V P. Max kampaniach sa používajú Skupiny podkladov na to, aby ste mali lepší prehľad o výkonnosti rôznych skupín produktov. Môžete si takto rozdeliť produkty do viacerých Skupín podkladov, napríklad podľa kategórií, podľa ceny, marže alebo ďalších atribútov. Následne môžete sledovať výkonnosť Skupín podkladov. V prípade nízkeho výkonu môžeme pauznúť celú Skupinu podkladov.

Rozdelenie produktov do Skupín podkladov

V BlueWinstone si môžete vytvoriť Skupiny podkladov v P. Max kampani a do každej Skupiny podkladov vybrať len určité produkty z Merchant účtu.

Novú Skupinu podkladov vytvoríte na karte Asset Groups v nastaveniach PMax kampane. Kliknite na Add new asset group, následne vyplňte názov a po kliknutí na Create sa vytvorí nová Skupina podkladov.

V ďalšom kroku si môžete vyfiltrovať produkty do Skupiny podkladov. Kliknite na Edit products, následne budete mať k dispozícii pokročilé filtre, ktoré môžete použiť na výber produktov, ktoré chcete mať v danej Skupine podkladov. Súčasne môžete používať viacero filtrov, čo aktuálne nie je možné cez Google Ads.

Do skupiny podkladov si môžete vybrať produkty z kategórie, značky alebo podľa vlastných štítkov. Tým získate výhodu presnejšieho míňania rozpočtu len pre vami vybrané produkty.

Odporúčame použiť aj filtre pre cenu (cenové rozpätie) a/alebo pre maržu. Takto ešte presnejšie vyberiete produkty do kampane.

V pravej časti obrazovky môžete vidieť koľko produktov je v kampani. BlueWinston zobrazuje všetky produkty a zároveň aj počet produkov v kampani, ktoré sú schválené v Merchant účte. Tiež môžete vidieť koľko je celkovo produktov v Merchant účte.

Úprava podkladov v Skupine podkladov

V Nastaveniach PMax kampane, v časti Asset Groups vidíte vašu novú Skupinu podkladov. Teraz môžete doplniť aj podklady alebo nechať Skupinu podkladov bez vyplnených podkladov. Aktuálne sa dajú PMax kampane vytvárať aj bez podkladov, ale je možné, že v budúcnosti bude povinné vyplniť podklady (texty, obrázky a podobne).

V ďalšom kroku si môžete vybrať, či chcete vytvoriť Skupinu podkladov s podkladmi alebo bez nich. Defaultne je tlačidlo pre podklady vypnuté.

Keď si zapnete možnosť vyplnenia podkladov, budete potrebovať relevantné obrázky a texty k danej Skupine podkladov. Teda napríklad, ak máte v Skupine podkladov len mobilné telefóny, tak budete potrebovať obrázky mobilných telefónov a ich obrázky. Tiež budete potrebovať logo eshopu a podľa záujmu si môžete doplniť aj Youtube video.

Pri jednotlivých podkladoch môžete vidieť požiadavky, teda napríklad rozmery pre obrázky, maximálny počet znakov pre texty a podobne.

Obmedzenie na počet produktov v jednej Skupine podkladov

Dôležité je si povedať aj obmedzenie na počet produktov v jednej Skupine podkladov. Aktuálne je tu obmedzenie kvôli Google Ads API a pokročilému filtrovaniu a to je maximálne 998 produktov v jednej Skupine podkladov. Ak by ste si vybrali do jednej Skupiny podkladov v BlueWinstone viac produktov, tak sa vytvorí viacero Skupín podkladov. Môžete ich však cez BlueWinston editovať naraz (napr. Texty, obrázky a podobne).

Zhrnutie

V tomto návode sme si prešli krok za krokom ako vytvoriť Skupiny podkladov pre PMax kampaň. Ako vidíte, tvorba Skupín podkladov cez BlueWinston je jednoduchá a dáva vám možnosť rozdeliť produkty v kampani do samostatných Skupín podkladov. Následne si môžete sledovať výkonnosť cez Google Ads a podľa potreby pauznúť málo výkonné Skupiny podkladov.

V BlueWinstone máte k dispozícii základné štatistiky, a teda si môžete sledovať výkonnosť na úrovni jednotlivých produktov. Podľa potreby si môžete málo výkonné produkty pauznúť, či už jednotlivo alebo hromadne.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.