Akú odporúčame štruktúru kampaní pre Google Ads a Microsoft Ads?

So spustením inzercie a rozbehnutím predaja na eshope súvisí aj štruktúra kampaní. Ide o rozdelenie kampaní medzi rôzne typy kampaní, aby ste mali čo najlepšie výsledky. Dnes si povieme o štruktúre kampaní pre Google Ads a Microsoft Ads.

Prehľadné rozdelenie kampaní vo vašom Google Ads / Microsoft Ads účte môže výrazne pomôcť pri manažovaní a optimalizácii reklamného účtu. Omnoho ľahšie nájdete slabé miesta, ktoré treba zoptimalizovať. Prehľadná štruktúra kampaní má často pozitívny vplyv na celkový výkon reklamného účtu. A tak viete aj lepšie hospodáriť s rozpočtom a ľahšie dosahovať obchodné ciele ako sú obrat, návratnosť z investície (ROAS) a zisk.

V rámci štruktúry kampaní môžete mať výkonnostné kampane, ako aj kampane na budovanie brandu. Treba mať na pamäti, že každá skupina používa iné metriky. A tiež, že navzájom sa tieto dve veľké skupiny ovplyvňujú.

Ako stanoviť štruktúru kampaní?

Pri stanovení optimálnej štruktúry kampaní môžete vychádzať z vášho dostupného rozpočtu. Inak bude vyzerať štruktúra kampaní ak máte malý rozpočet a inak bude vyzerať, ak máte veľký rozpočet.

1. Ak začínate s inzerciou cez Google Ads alebo Microsoft Ads

Ak začínate s inzerciou, najskôr sa zamerajte na výkonnostné kampane, teda na Shopping alebo Performance Max kampane.

Najskôr si určite konkrétny a merateľný cieľ, napríklad 500% ROAS. Neskôr, po niekoľkých mesiacoch, keď už budete mať nazbierané dáta v kampaniach, si môžete stanoviť aj vyššie ciele.

Pri obmedzenom rozpočte sa zamerajte na menšiu skupinu produktov, ktoré môžu prinášať vysoký výkon (objednávky, ROAS). Produkty do Performance Max kampane si môžete veľmi jednoducho vyfiltrovať cez BlueWinston.

Zo začiatku inzercie môžete úplne vynechať všetky ostatné kampane v Google Ads účte. Stačí ak sa zameriate na kampane, ktoré vám čo najskôr prinesú objednávky.

Pripravte sa na to, že aj z výkonnostných kampaní môžete mať prvé 2-4 mesiace slabšie výsledky. Je to z viacerých dôvodov – napríklad preto, lebo kampane majú málo dát.

Pri rozpočte do 2000 € za mesiac sa zamerajte na výkonnostné kampane
a celý rozpočet rozdeľte medzi rôzne typy výkonnostných kampaní.

Štruktúra kampaní môže vyzerať napríklad takto:

  • 80% rozpočtu -> Performance Max kampane alebo Shopping kampane – cez BlueWinston si môžete veľmi jednoducho vytvoriť PMax kampane a získať tak lepšie výsledky
  • 10% rozpočtu -> Produktové textové kampane – ide o produktové kampane do Google vyhľadávania / do Bingu a dajú sa pripraviť z produktového feedu cez BlueWinston
  • 10% rozpočtu -> Kategorické kampane – ide o kampane do Google vyhľadávania / do Bingu a užívateľ sa dostane do určitej kategórie

Po určitej dobe sa môžete zamerať na zvýšenie výkonu bežiacich kampaní, napríklad na 800% ROAS. Ak je Performance Max kampaň spustená cez BlueWinston, môžete využiť naše funkcie na jednoduché zoptimalizovanie kampane, napríklad hromadné pausovanie nevýkonných produktov, zabudované scripty a pokročilé filtrovanie produktov.

2. Ak vám už dlhšiu dobu beží inzercia

Ak už dlhšie inzerujete cez Google Ads alebo Microsoft Ads a máte dobré výsledky, je čas zvážiť aj kampane na budovanie brandu. Samozrejme stále potrebujete výkonnostné kampane, ale ich podiel na výdavkoch sa môže mierne znížiť.

V štruktúre kampaní pri rozpočte 10 000 € / mesiac by mohlo byť rozdelenie 70 : 30
medzi výkonnostnými kampaňami a kampaňami na budovanie brandu.

Pri rozpočte 10 000 € / mesiac môžete na výkonnostné kampane vyčleniť 70% rozpočtu a rozdeliť ho napríklad takto:

Ak máte dostatočnú návštevnosť (aspoň 10 tis. návštev mesačne) môžete spustiť aj retargetingové RTB kampane, z ktorých je možné získať aj určitý výkon a neskôr aj RTB kampane. Ak takú návštevnosť nemáte, veľmi pozorne nastavte a spustite ostatné typy kampaní na budovanie brandu.

Pre kampane na budovanie brandu sa odporúča do 30% rozpočtu, čo môžete rozdeliť napríklad takto:

  • 20% rozpočtu -> RTB retargeting – pre oslovenie užívateľov, ktorí už boli na vašom eshope a pozerali si vaše produkty
  • 10% rozpočtu -> iné kampane (Kampane do Obsahovej siete, RTB kampane, Youtube kampane, …)

V minulosti nebolo možné použiť RTB kampane pre malé a stredné eshopy. Dnes to už je možné, napríklad cez Managino Network, ktorý využíva platformy Google DV 360 a AdForm.

Záver a zhrnutie

Ako sme uviedli, štruktúra kampaní v Google Ads alebo v Microsoft Ads účte závisí od vášho rozpočtu. Tiež to závisí od toho, či začínate s inzercou alebo či už máte kampane spustené dlhšiu dobu. Ak máte prehľadnú štruktúru kampaní, pomôže vám to pri optimalizácii kampaní.

Pre váš eshop môže byť štruktúra kampaní mierne odlišná. Môžete si ju prispôsobiť pre vaše aktuálne potreby (sezóna, výpredaj, lokálne cielenie atď). Odporúčame, aby ste sa poradili s BlueWinston certifikovanými PPC špecialistami a pripravili vašu štruktúru kampaní presne na mieru.

Výnimky

Sú určité segmenty, pri ktorých sú výkonnostné kampane alebo celkovo inzercia cez Google Ads a Microsoft Ads limitovaná alebo nemožná (napr. erotické produkty, e-cigarety, alkohol). V takom prípade si môžete u nás preveriť možnosti RTB kampaní. Cez RTB kampane je možné spustiť aj kampane, ktoré nie je možné spustiť cez Google Ads a Microsoft Ads.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.