Aký je ideálny alebo optimálny ROAS?

ROAS je skratka pre návratnosť výdavkov na reklamu (Return on Ad Spend). Tento ukazovateľ sa využíva na meranie účinnosti reklamnej kampane a vyjadruje sa v percentách. ROAS je užitočný aj pre porovnávanie výkonnosti rôznych reklamných kampaní a na určenie toho, ktoré kampane vykazujú najvyššiu návratnosť investície.

Ak je ROAS vysoký, znamená to, že kampane generujú vysoké príjmy za množstvo peňazí vynaložených na reklamu. Ak je naopak ROAS nízky, znamená to, že kampane nie sú také výkonné, ako sa očakávalo, a bude ich potrebné optimalizovať alebo upraviť.

Sledovaním a analýzou ROAS môžeme prijímať informované rozhodnutia o tom, ako rozdeliť rozpočet na reklamu a ako optimalizovať svoje kampane, aby boli výkonnejšie. To nám môže pomôcť vyťažiť maximum z vášho reklamného úsilia a maximalizovať návratnosť investícií.

Ideálny alebo optimálny ROAS sa líši v závislosti od typu podnikania, odvetvia a konkrétnych marketingových cieľov. Nasledujú niektoré všeobecné pokyny a úvahy na určenie optimálneho ROAS pre vaše podnikanie.

Critical ROAS (Break Even ROAS) je hodnota návratnosti výdavkov na reklamu, pri ktorej sú príjmy z reklamy presne rovnaké ako náklady na túto reklamu. Inými slovami, je to bod, v ktorom sa investície do reklamy vyplatia, ale ešte neprinášajú žiadny čistý zisk. Prekročením tejto hodnoty začína firma generovať zisk z reklamy.

Ideálny ROAS je vyšší ako Break Even ROAS, tiež známy ako Critical ROAS. Používajú sa automaticky pri výpočte optimalnej Target ROAS v kampaniach BlueWinston, ktoré slúžia na automatizovanú tvorbu produktových reklám v Google a Microsoft Ads pre váš eshop. Vyskúšajte teraz na 30 dní zdarma.

Grafika zobrazujúca sme rastu ROAS od Low, Critical k Ideal.

Ako zistíme ROAS?

ROAS sa počíta na základe výšky príjmov, ktoré sa vygenerujú za každú jednotku meny (napríklad euro) vynaloženej na reklamu.

Ak chceme vypočítať ROAS, jednoducho vydelíme celkové dosiahnuté príjmy z reklamy celkovou sumou vynaloženou na reklamu. Výsledok vynásobíme x 100, aby sme ho vyjadrili v percentách. Ideálny ROAS by mal byť približne 1,25-násobkom Critical ROAS alebo o 25% vyšší než Critical ROAS. Tieto hodnoty by mali byť cieľom pri nastavovaní kampaní v Google a Microsoft Ads.

  1. Štandardy odvetvia: Rôzne odvetvia majú rôzne priemerné benchmarky pre ROAS. Napríklad, e-commerce podniky zvyčajne cielia na ROAS 4:1 (teda 4 doláre v príjmoch na každý 1 dolár vynaložený na reklamu), zatiaľ čo iné sektory môžu mať vyššie alebo nižšie benchmarky.
  2. Ziskové marže: Zvážte svoje ziskové marže. Ak sú vaše ziskové marže vysoké, môžete si dovoliť nižší ROAS a stále byť ziskoví. Naopak, ak sú vaše ziskové marže nízke, budete potrebovať vyšší ROAS na pokrytie nákladov a generovanie zisku.
  3. Marketingové ciele: Vaše ciele pre ROAS sa môžu meniť v závislosti od vašich marketingových cieľov. Napríklad, ak sa zameriavate na rast a získavanie nových zákazníkov, môžete byť ochotní akceptovať nižší ROAS v krátkodobom horizonte, ak to znamená dlhodobý rast.

Záver

Vždy je potrebné dôkladne zvážiť, z akých výnosov je hodnota ROAS vypočítaná a či je očistená o náklady, ktoré nepredstavujú zisk. Toto je dôležité pri reportovaní výsledkov aj pri optimalizácii kampaní na základe ROAS. Pretože môže sa ľahko stať, že aj keď ROAS vyzerá sľubne, v skutočnosti môžete predávať so stratou.

Získajte reklamu na svoje produkty s BlueWinston

Každé jedno riešenie a funkcia sú vynikajúce, ale všetky spolu vám poskytujú výkonnú platformu na propagáciu produktov, ktorá dosahuje skvelé výsledky a prináša obrovské úspory času a nákladov!

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: