Automatické scripty v BlueWinstone

Pre lepšiu optimalizáciu produktových kampaní odporúčame používať automatické scripty. Ide o súbor pravidiel, ktoré zvyšujú efektívnosť kampaní. Napríklad tak, že vylúčia kľúčové slová, ktoré majú príliš vysoké náklady. Tieto scripty nájdete na konci každej kampane v BlueWinstone.

Pre využívanie scriptov využívame maržu (maxCPA), ktorá sa môže vypočítavať z ceny produktov alebo je určená ako konkrétna hodnota. Ide o maržu, ktorú môžeme minúť ako cenu za jednu konverziu. Viac o maxCPA si môžete prečítať na našom BlueWinston blogu.

Napríklad tu vidíme, že počítame s maxCPA 10% z ceny produktu:

Konkrétnu maxCPA pre daný produkt (reklamnú skupinu) vidíme vypočítanú tu:

Tu je zoznam odporúčaných scriptov a ich nastavenie:

1. Vylúčenie kľúčových slov z kampane

Táto prvá skupina scriptov je o vylučovaní neefektívnych kľúčových slov, v prvej možnosti pre kľúčové slová, ktoré minuli 1,2 násobok marže (maxCPA) a nemali konverzie, v druhej možnosti ide o vylúčenie kľúčových slov, ktoré minuli 1,3 násobok maxCPA a majú akýkoľvek počet konverzií.

Ak teda kľúčové slovo minulo viac ako 1,2 násobok maxCPA, pausne sa a vytvorí sa negatívne kľúčové slovo v Exact zhode v danej reklamnej skupine.

Druhé pravidlo vylučuje kľúčové slová, ktoré majú akýkoľvek počet konverzií a zároveň kľúčové slová minuli viac ako 1,3 násobok (alebo akýkoľvek iný násobok, napríklad 3) z maxCPA.

 

2. Pauzovanie kľúčových slov na základe vysokého Bounce rate

Tieto scripty pauzujú kľúčové slová, ktoré mali príliš vysoký Bounce rate. Na začiatku sa nastavujú premenné LimitClicks a LimitBounceRate, ktoré môžete v prípade potreby meniť.

Prvý script v tejto skupine pausne kľúčové slovo vtedy ak má viac preklikov ako LimitClicks a zároveň má náklady 0,5 maxCPA a zároveň má toto kľúčové slovo Bounce rate viac ako je LimitBounceRate a má 0 konverzií.

Posledný script v tejto skupine pauzne kľúčové slovo vtedy, ak má kľúčové slovo viac preklikov ako 0,7 z LimitClicks a zároveň má Bounce rate 100% a nemá žiadne konverzie.

 

3. Pridanie vyhľadávaných výrazov

Táto skupina scriptov pridáva vyhľadávané výrazy ako kľúčové slová do kampane. Pridané kľúčové slová dostávajú maxCPC z reklamnej skupiny.

V prvom prípade ide o vyhľadávané výrazy, ktoré mali aspoň jednu konverziu. Tieto výrazy budú pridané ako kľúčové slová do reklamnej skupiny.

 

4. Vylúčenie vyhľadávaných výrazov

Táto skupina scriptov vylučuje vyhľadávané výrazy na základe rôznych podmienok. Následne sa vytvorí negatívne kľúčové slovo s Exact zhodou.

Prvé pravidlo vylučuje vyhľadávané výrazy a nastavuje ich ako negatívne kľúčové slová, ak majú spend viac ako 0,6 z maxCPA a zároveň nemajú žiadne konverzie.

Máte otázky ako nastaviť scripty pre vaše produktové kampane? Napíšte nám.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.