BlueWinston Update 1.93.0.0 – Čo je nové?

V rámci novej aktualizácie nástroja BlueWinston vám prinášame niekoľko nových funkcií, ktoré zjednodušia tvorbu kampaní:

1. Pridanie troch nových stĺpčekov v zozname kampaní – v Dashboarde, ktoré zobrazujú štatistiky podľa vybraného filtra vpravo hore.

2. Tieto stĺpčeky sa môžu skrývať:

3. V časti Bad words sme pridali filter na konkrétnu kampaň, lebo jedno bad word môže byť v jednej, ale aj vo viacerých kampaniach. Týmto sa dajú čistiť bad words pre konkrétne kampane a tak odstrániť dané Bad word z jednej alebo z viacerých kampaní.

BadWords can be filtered by campaign, including removing BadWords from single campaign.

4. Pre filtrovanie produktov s desatinnými čislami do Smart Shopping kampane môžete v BlueWinstone použiť interný hack – dve čiarky_text je vnímané ako čiarka, teda napr. 5,5 sa zapíše ako 5__comma_5.

Rezervujte si
20 minutový hovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si telefonický rozhovor s jedným z našich správcov účtov.

NAPLÁNUJTE SI DEMO

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a inteligentných kampaní v Nákupoch vo Vyhľadávaní Google.