Boosters: Ako inzerujeme knižky a autorov cez BlueWinston

boosters

Boosters – online performance agentúra, ktorú vedie Martin Bulák a spolu s Janou Mešťanovou sa podieľajú na správe kampaní. Agentúra sa zameriava na fungujúce inzertné stratégie na rôznych platformách, vrátane výkonnostných PPC kampaní v Google vyhľadávaní.

Problém, ktorý sme potrebovali vyriešiť

V prípade produktových kampaní pre eshop s knižkami sme spolu s agentúrou Boosters riešili automatizovanú inzerciu pre Google vyhľadávanie. Chceli sme pomocou dátových zdrojov (XML feedov) a PPC nástroja BlueWinston pokryť inzerciu na:

 • Názov kniy

 • Názov autora
 • Frázy, ktoré ľudia hľadajú na eshope

Ako pomohol BlueWinston?

BlueWinston výrazne zjednodušil tvorbu kľúčových slov a aktualizáciu reklám, čím ušetril množstvo času pre agentúru Boosters pri tvorbe a spravovaní kampaní. Podarilo sa nám vyriešiť:

1. Automatizovaná tvorba kľúčových slov a reklám pre:

 • názov knihy
 • autor a jeho knihy
 • frázy, ktoré užívatelia vyhľadávajú na eshope

2. Pravidelná aktualizácia cien v reklamách

3. Automatické pausovanie a pridávanie nových entít

 • nové knihy = automatické vytvorenie kľúčových slov a reklám
 • vypredané knihy = automatické pausnutie inzercie
 • noví autori a ich knihy = automatické vytvorenie kľúčových slov pre nových autorov
 • nové frázy = kľúčové slová z vyhľadávania na eshope

4. Optimalizačné scripty pre automatické pausovanie nevýkonných kľúčových slov

Štruktúra kampaní

Kampane sme rozdelili podľa kníh, autorov a špeciálnych fráz, ktoré pochádzajú z vyhľadávania na eshope. Rozdelenie kampaní je teda nasledovné:

 • Kampaň na názvy knižiek => kampaň Knihy
 • Kampaň na názvy autorov => kampaň Autori
 • Kampaň na frázy z vyhľadávania na eshope => kampaň Frázy

1. Kampaň Knihy

Kľúčové slová sa tvoria z produktových názvov v XML feede, používa sa metóda skracovania z produktového názvu, ako aj metóda kombinácie tagov.

19

Reklamy sa tvoria na základe reklamnej šablóny v BlueWinstone:

6

Výsledkom je veľmi špecifická reklama pre každý jeden produkt v kampani:

13

Užívateľ sa dostane na 1 konkrétny produkt na vašom eshope.

2. Kampaň Autori

Kľúčové slová sa tvoria ako názov autora, a tiež ako kombinácia názvu autora a prefixu. Ide o to, že sme chceli pokryť vyhľadávania, kde užívalia hľadajú názov autora, ale nepoznajú konkrétny názov knižky.

Napríklad pre autora Paulo Coelho sme vytvorili tieto kľúčové slová:

Reklamy sa tvoria podľa reklamnej šablóny v BlueWinstone, pre každého autora je vytvorených niekoľko reklám:

Konkrétna reklama vyzerá napríklad takto:

Užívateľ sa dostane na všetky knihy od daného autora na vašom eshope.

3. Kampaň Frázy

Kľúčové slová sa tvoria z fráz, ktoré užívatelia hľadali vo vyhľadávaní priamo na eshope. K danej fráze sa pridávajú povinné prefixy – kniha, knihy. Napríklad pre hľadaný výraz “duna” na eshope sa pridávajú prefixy a vznikajú tieto kľúčové slová:

9

Reklamy sa tvoria podľa reklamnej šablóny v BlueWinstone:

14

V tomto prípade vznikne táto reklama:

17

Užívateľ sa dostane na všetky knihy, ktoré vyhovujú danej fráze – teda v tomto prípade na všetky knižky, ktoré majú niečo spoločné s “duna”.

Výsledky BlueWinston kampaní

Porovnali sme obdobie 6.10.2021 – 4.11.2021 s predchádzajúcim obdobím (6.9.2021 – 5.10.2021). V oboch obdobiach sa používali BlueWinston kampane, chceli by sme teda poukázať na nárast výkonnosti kampaní počas sledovaného obdobia.

Počet preklikov +67%
Náklady na 1 konverziu -14%
Počet konverzií +126%
ROAS +10%
Miera konverzie +35%

Z toho môžeme odvodiť, že kampane BlueWinston nielen zdvojnásobili konverzie, ale aj znížili náklady na jednu konverziu, čo znamená, že klientove výdavky boli využité v plnej miere a efektívnejšie ako predtým.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.