Chýbajú vašim reklamám zobrazenia? Chyba môže byť v týchto nastaveniach

Možno sa vám niekedy stalo, že ste publikovali novú reklamu s cieľom nazbierať nových zákazníkov, no ako plynul čas, zobrazenia reklamy nenarastali. Nízke alebo žiadne zobrazenia sú indikátorom toho, že vaša reklama nemá žiaden dosah a prekliky alebo konverzie budete očakávať márne. Pozrime sa na to, ako to môžete zmeniť.

Zobrazenia (alebo impresie – impressions) sú jedným z ukazovateľov výkonnosti vašej reklamy. Zistíte tak, koľko krát sa vaša reklama zobrazila na stránke Google alebo v sieti Google. Tento údaj nemusí byť tak smerodajný ako miera prekliku (CTR) alebo konverzie, no môžu byť prvým krokom ku zisteniu toho, že je niečo zle. Ak zobrazenia vašich reklám stagnujú, alebo narastajú príliš pomaly, je potrebné skontrolovať nastavenia, ktoré môžu byť na vine…

Kontrola statusov

Prvým krokom, v ktorom sa dá spozorovať problém so zobrazeniami reklamy, je kontrola ich statusov v záložkách Kampane, Reklamné skupiny alebo Reklamy. Pri tejto kontrole natrafíte na nasledovné statusy:

Statusy, pri ktorých sa reklama nezobrazuje:

 •        Pozastavené
 •        Vymazané

Statusy, pri ktorých sa reklama nemusí zobrazovať:

 •        Obmedzený rozpočet

Cena za preklik môže prevyšovať nastavený rozpočet a vaša reklama sa tak nebude zobrazovať.

 •        Umiestnenie pod prvou stránkou (Below first page)

Ponuka na kľúčové slovo je príliš nízka a vaša reklama sa preto nezobrazuje na prvej stránke. Môže sa však zobrazovať na ďalších. Aby sa reklama zobrazovala aj na prvej stránke, musíte navýšiť ponuku na kľúčové slovo.

 •        Nízke skóre kvality (Quality Score)

V tomto prípade vyhodnotil Google vašu reklamu ako nízko kvalitnú alebo nízko relevantnú. Na vine môže byť vstupná stránka a s ňou zladená reklama a kľúčové slová. Skúste skontrolovať, či majú spoločné prvky.

 •        Nízky objem vyhľadávania

Tento status naznačuje, že inzerujete na príliš špecifické alebo long-tail kľúčové slová, ktoré nevyhľadáva mnoho ľudí. V tomto prípade musíte zvážiť všeobecnejšie kľúčové slová, ktoré sa na produkt vzťahujú.

Statusy, pri ktorých by sa reklama zobrazovať mala, a problém je niekde inde:

 •        Vhodné

Proces schvaľovania reklám

Než sa vaša reklama začne zobrazovať, musí byť schválená na základe toho, či spĺňa podmienky Google. Tento proces trvá zvyčajne jeden pracovný deň, ale môže to byť aj dlhšie. Vaša reklama môže, ale nemusí byť schválená. Ak schválená nebola, nebude sa zobrazovať, takže nemôžete čakať ani impresie. Ak schválená bola, no počet zobrazení nenarastá, problém je niekde inde.

Ponuky na zariadeniach

Ponuky na zariadeniach (device bidding) vám umožní spravovať zariadenia, na ktorých chcete zobrazovať reklamu. Ak tieto nastavenia nie sú nastavené správne, môžu spomaliť zobrazovanie reklamy. Medzi zlými nastaveniami môže byť napríklad 100% negatívna ponuka pre zariadenia, na ktorých chcete inzerovať, alebo môže byť táto ponuka všeobecne nízka. Aj keď dosiahne reklama vysoké skóre kvality, ponuka nemusí stačiť na to, aby sa prebila medzi ostatnými.

Časový rozvrh reklám

Na úrovni kampane viete spravovať dni a hodiny, v ktorých chcete, aby bola vaša reklama zobrazená. Ak je nastavené časové rozmedzie široké, veľmi pravdepodobne nebude kameňom úrazu. Pri príliš zúženom časovom rozpätí sa reklama zobrazuje príliš krátko a navyše to môže byť mimo času, v ktorom vám blízka cieľová skupina vyhľadáva.

Ak je časové rozpätie dostatočne veľké, no zobrazenia nepribúdajú, skontrolujte nastavenia ponúk. Mohlo sa stať, že pre čas, v ktorom chcete reklamu zobrazovať, je nastavená 100% negatívna ponuka, ktorá jej zobrazeniu zabraňuje.

Cielenie na lokalitu

Cielenie na lokalitu je jednou z kľúčových charakteristík reklamy, ktorá vám umožní vybrať si pre vás dôležité regióny. Aj tu môže dôjsť nevhodnými nastaveniami ku ovplyvneniu počtu zobrazení. Podobne ako pri časovom rozvrhu, aj lokalita môže byť vymedzená príliš úzko alebo môžete cieliť na regióny, v ktorých vaša reklama ľudí nezaujme.

Skontrolujte taktiež, či lokality, v ktorých chcete inzerovať, nemáte vo vylúčených, alebo či ponuka pre dané lokality nie je príliš nízka. Ak je nastavená 100% negatívna ponuka, reklama sa zobrazovať nebude vôbec. Ak je ponuka príliš nízka, reklama sa nemusí prebiť cez ostatné.

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú veľkými hráčmi v každej reklame a kampani. Vždy sa musíte uistiť, že zodpovedajú produktu, ktorý inzerujete, aby sa zobrazoval pri správnych dopytoch vyhľadávania. Zlé nastavenia kľúčových slov môžu reklame brániť v zobrazovaní sa. Napríklad týmito spôsobmi:

 •        Negatívne kľúčové slová sa prekrývajú s cielenými kľúčovými slovami
 •        Ponuky nie sú dostatočné vysoké

Kľúčové slová tak nemajú vysokú šancu, že budú zobrazené.

 •        Nízke skóre kvality (spomenuté vyššie)
 •        Nízky objem vyhľadávania (spomenuté vyššie)

Publikum

Vaše publikum môže tvoriť skupina ľudí, na základe ich zákazníckych e-mailov, aktivity na stránke alebo záujmov. Aby ste na publikum mohli cieliť, musí byť tvorené určitým počtom osôb. Ak týchto osôb nie je dostatok, vaše reklamy sa v Obsahovej sieti nebudú zobrazovať.

Pre Vyhľadávanie je to aspoň 1 000 aktívnych používateľov za posledných 30 dní, pre Obsahovú sieť 100.

Obsahová sieť

Obsahová sieť ponúka veľa možností pre prispôsobenie a s tým prichádzajú aj výzvy. Jednou je napríklad príliš úzke publikum, ako sme už písali vyššie. Ďalej, podobne ako vo vyhľadávaní, môžete vylučovať kľúčové slová. Vylučovanie je na jednu stranu veľmi dôležité, pretože vám pomáha šetriť peniaze. Ak je ich však vylúčených príliš veľa, môže to výkon reklamy výrazne znížiť.

V Obsahovej sieti môže taktiež vzniknúť problém s rozmerom vašej reklamy. Každá webstránka má svoje vlastné parametre – niektoré majú priestor 200×200, iné 150×150. Je preto výhodné mať pripravenú kampaň vo viacerých veľkostiach, aby sa umiestňovala jednoduchšie.

Problémy s fakturáciou alebo rozpočtové obmedzenia

Poslednou oblasťou, kde mohol nastať problém sú obmedzenia rozpočtu. Než sa pozrieme na konkrétne z nich, skontrolujte si vaše fakturačné údaje – dobu platnosti platobnej karty, možné preklepy v údajoch. Vaše platby totiž nemusia prebiehať.

Ak sú fakturačné údaje v poriadku, skontrolujte nastavenia rozpočtu. Ako už bolo spomenuté vyššie, príliš nízky denný rozpočet nemusí stačiť na vaše aktuálne ponuky. Zvýšením rozpočtu môžete dostať vašu reklamu na úplne nové miesta, vďaka čomu získate viac zobrazení.

Zobrazenia reklamy ešte automaticky neznamenajú CTR alebo mieru konverzií, no sú taktiež dôležitým údajom. Kým sa vaša reklama nebude zobrazovať, nemôžete čakať ani ďalšie aktivity. Veríme, že s týmito odporúčaniami pre nastavenia sa vám budú reklamy spravovať ľahšie!

 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: