Cieľové ROAS a automatizácia v Google Ads

V tomto článku si povieme o automatizácii PPC kampaní v Google Ads a ukážeme vám zopár príkladov využitia cieľového ROAS pre produktové kampane z XML feedu v Blue Winston. Tento rok dáva Google špeciálnu pozornosť typu automatizácie a bidingovej stratégie cieľového ROAS, kde zohľadňuje niekoľko zdrojov údajov.

S automatizáciou je veľmi úzko spojená aj téma umelej inteligencie – AI. Na základe algoritmov pomáha AI automatizovať kampane v Google Ads. Systém vzhľadom na automatizovanú stratégiu upravuje cenu za kliknutie založenú na stovkách faktorov v jedinom momente.   Výsledná cena za kliknutie je ovplyvnená užívateľským správaním a pravdepodobnosťou, že by si kúpili produkt, samozrejme pod podmienkami nastavenými v rámci zvolenej bidingovej stratégie.  

Google Ads postupne rozširuje implementáciu automatizácie. Napríklad  Google Ads Inteligentné ponuky zvažuje ponuky v reálnom čase a berie do úvahy 70 miliónov unikátnych premenných pre každú aukciu, čo by bolo pre PPC špecialistu nemožné.

Najdôležitejší bod pre AI v Google Ads je dostatok dát. Preto je dôležité nastaviť kampaň veľmi dobre už od samého začiatku.  Cieľom je obdržať dostatok relevantných dát pre ich automatickú optimalizáciu. 

Najbežnejšie automatizované bidingové stratégie

Vylepšené CPC (eCPC)

Stratégia, ktorá sa najľahšie nastavuje. Má len dve podmienky, a to mať Google Ads účet nastavený na sledovanie konverzií a voľba stratégie vylepšeného CPC.  Google Ads môže zvýšiť ponuku na aukcii o 30%, alebo ju zredukovať o 100%. Google Ads algoritmy zohľadňujú pravdepodobnosť, že užívateľ dosiahne konverziu, vzhľadom na čo môže byť cena za preklik zvýšená. 

Odporúča sa umožniť tento typ stratégie pre všetky kampane, v ktorých sú sledované a merané konverzie. Počas dlhodobého použitia stratégie môžete získa lepší výkon vašich kľúčových slov napríklad vo voľnej zhode. Pre automatizované stratégie samozrejme platí čím viac dát (impresií, kliknutí) v kampani, tým lepšie AI funguje a aj výsledky sú lepšie. 

2. Targeting campaign to Target CPA

Ide o bidingovú stratégiu sledujúcu za akvizíciu/akciu (CPA). Táto automatizovaná bidingová stratégia sa zameriava na najväčšie možné množstvo konverzií za zadanú maximálnu cenu za konverziu, čo môže byť napríklad aj produktová marža.

Na povolenie kampane Google Ads vyžaduje, aby mala kampaň aspoň 15 konverzií v predchádzajúcich 30 dňoch. Toto číslo môže byť pre niektoré kampane stále príliš nízke, aby správne fungovali. Preto sa odporúča mať aspoň 50-70 konverzí za posledných 30 dní. Ideálne ide o konverzie s potrebným CPA. Aby ste zo systému vyťažili najviac, nastavenie kampane by malo byť počas celej doby rovnaké, teda rozpočet, cielenie, atď. by nemalo byť menené. Cielené CPA môžete využiť v Blue Winstonovi keď máte v kampani aspoň 30 konverzií za posledných 30 dní. 

Ak kampaň funguje ako má a my ju chceme ešte zefektívniť, môžeme postupne znížiť CPA, alebo postupne zvýšiť denný rozpočet, aby sme dosiahli čo najviac konverzií pre dané CPA.  

3. Miera návratnosti investície z reklamy/ Return on ad spend (ROAS)

Cieľom tejto stratégie je maximalizovať zisk z reklám tak, aby sme zachovali predpokladaný pomer nákladov a výnosov. Stratégia je vhodná pre e-shopy, kde každá konverzia môže mať inú hodnotu a stanovenie jednotného CPA nie je možné.  Odporúčané kroky sú umiestniť produkty s rovnakou maržou do jednej kampane, vďaka čomu vieme vypočítať pomer výnosov a nákladov. Napríklad v prípade 20% marže je ROAS 5. Tým pádom musí každé 1 € generovať 5-násobný obrat. Ak je vyprodukované menšie číslo, ide o stratu.  

Stratégia cielenia ROAS vyžaduje zmeranie konverzií a dosiahnutie minimálne 50 konverzií za posledných 30 dní, optimálne však viac než 100 konverzií za posledných 30 dní v danej kampani. Podmienkou je nezmeniť nastavenie kampane, aby mala po dobu 30 konzistentný výkon.

Prečítajte si tiež náš článok o vybraní správnej stratégie tu.

Význam využívania ROAS pre produktové kampane

  • Plne automatizovaný biding pre kampane s veľkým počtom reklamných skupín,
  • každý reklamná skupina môže mať desiatky kľúčových slov, ktoré nemôžu byť manuálne optimalizované, 
  • vďaka Target ROAS – Inteligentné ponuky od Google Ads, budú vaše reklamy, skupiny reklám alebo kľúčové slová riadené vzhľadom na mieru návratnosti investície z reklám a porovnané s vaším ziskom, t.j. zisk vďaka maržiam. 

Automatizovaná tvorba produktových reklám

Celosvetovo sa mylne označuje aj ako „dynamické textové reklamy“. My v Blue Winston ich voláme od samého začiatku „produktové textové reklamy“, nakoľko DSA (dynamic search ads) sú jedny z 5 typov kampaní, vďaka čomu môžete plne automatizovať tvorbu vašich „produktových textových reklám“ cez nástroj  www.BlueWinston.com.

Dokážeme vytvoriť nasledujúce typy kampaní pre zaistenie najširšieho pokrytia reklám vašich produktov: 

  1. Produktové textové reklamy
  2. Produktovo-Skupinové textové reklamy
  3. DSA-P (Dynamicke reklamy na produkty vo vyhľadávaní)
  4. Inteligentné Google Nákupy (Smart Shopping ads)
  5. BPT (Reklamy podľa typu značky)
  6. Luigi’s (Reklamy na báze ľudského vyhľadávania)

Len v priebehu niekoľkých minút môže byť všetkých 5 typov kampaní pre váš e-shop pripravených a automatizovaných vďaka  www.BlueWinston.com (inovatívny nástroj na tvorbu produktových reklám pre Google Ads). Potrebujete len štandartný XML produktový data feed, s ktorým ste už určite oboznámení. Ak nie ste, pokojne sa s nami spojte: support@bluewinston.com.

Automatizácia tvorby a riadenie produktových kampaní

Nástroj BlueWinston.com teraz obsahuje funkciu “NASTAV A NECHAJ TAK„. V nastaveniach typov bidingovej stratégie si môžete vybrať zo všetkých štandartných typov propagácie cez Google Ads. Použitie Inteligentnej ponuky je však podrobené minimálnym počtom 50 konverzií za posledných 30 dní pre danú kampaň. 

Preto sme vyvinuli funkciu monitorovania výkonnosti kampane/kampaní a keď kampaň spĺňa podmienky Inteligentnej ponuky, automaticky sa zapne. Do tohto dňa sme úspešne automatizovali viac než 1200 kampaní cez účty našich klientov. Percento ich miery konverzie výrazne vzrástlo, zatiaľ čo CPA sa drasticky znížilo. 

Pri produktových kampaniach môžete napríklad nastaviť stratégiu zameranú na kliknutia a vylepšené CPC. Tento typ kampane môžete používať dovtedy, dokým nedosiahnete dosť konverzií na spustenie Inteligentnej ponuky pod názvom ROAS vo vašom Google Ads účte s minimálne 50 konverziami za posledných 30 dní. 

AdWords Smart bidding ROAS

Nedostatok konverzií? Ako optimalizovať? 

Nástroj Blue Winston myslel aj na toto obdobie. Počas doby, kedy nemôžete využiť AI ROAS Inteligentné ponuky v Google Ads môžete nastaviť cielenie maxCPA v Blue Winston. Jeho hodnota je dynamicky vypočítaná z ceny každého produktu. 

Tu môžeme vidieť príklad ako je produktová CPA vypočítaná z konkrétnej ceny produktu: 

AdWords Calculating CPA from Price

calculating CPA from Product price

V Blue Winstonovi môžete využívať aj Google skripty, ktoré takisto využívajú maxCPA. Napríklad môžete nastaviť sledovanie automatických skriptov pre kľúčové slová: 

Toto pravidlo vylúči všetky slová a nastaví ich ako negatívne kľúčové slová pokiaľ minuli viac ako 1.20 maxCPA a nemajú žiadne konverzie. 

Toto pravidlo vylúči všetky hľadané výrazy a nastaví ich ako negatívne kľúčové slová pokiaľ minuli viac než 0.40 maxCPA a nemajú žiadne konverzie. 

Čo sa týka produktových kampaní, odporúčame používať naše automatizované skripty. ktoré môžu sledovať mnoho iných metrík pridaných k ROAS- skóre kvality, nízky podiel zobrazení, nízke CTR a vysoká miera odchodov. 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: