Čo kontrolovať & Ako optimalizovať Produktové reklamy – best practices

Produktové reklamy: čo skontrolovať v BlueWinstone

 

1. Či máte vytvorené všetky tri hlavné typy kampaní

BlueWinston.com vám ponúka vytvoriť hneď niekoľko typov na automatizovanú tvorbu produktovo cielených kampaní v Google Vyhľadávaní, vďaka ktorým zabezpečíte a pokryjete inzerciu na temer všetky dopyty v Google Search (Vyhľadávaní). Vytvárajte preto Produktové textové reklamy, Textové reklamy na Skupiny produktov a taktiež Dynamické reklamy na Produkty v Google Vyhľadávaní, ako môžete vidno na znázornení nižšie. Po novom už aj Inteligentné reklamy na produkty v Google Nákupoch.

 

2. Koľko produktov je eligible z celkového počtu v kampani

Vo väčšine prípadov je eligible 50% až 90% produktov v kampani. Ak je to menej, treba zistiť prečo. Najčastejšie je to kvôli všeobecným slovám vo vytvorených kľúčových slovách, teda kľúčové slová sú príliš dlhé.

3. Správny výber kategórií a filtre

Skontrolujte, či sú v kampani všetky produkty alebo produkty z vybranej kategórie, resp. z viacerých kategórií. Tiež treba skontrolovať ostatné filtre (Forbidden words, Words must be in Product name, Price filters) – aby sme mali v kampani len tie produkty, ktoré potrebujeme.


4. Tvorba kľúčových slov

Vo väčšine prípadov je správne nastavenie pri metóde skracovania na skracovanie po Manufacturer + 1 slovo. Vpravo hore si otvorte fialový Preview a následne zelený Show product list preview a môžete si pozrieť vytvárané kľúčové slová. Ak sa medzi nimi nachádzajú všeobecné výrazy, zadajte ich do Words to remove.

Produktový názov by mal byť v tvare Značka – Model – Typ – Farba – Veľkosť ….


5. 100% produktov má reklamy

Veľmi dôležité je skontrolvoať, či všetky produkty sú na 100% pokryté reklamami – treba skontrolovať reklamné vzory, prípadne upraviť, aby boli všetky produkty pokryté. Podľa potreby môžete použiť predĺženie produktového názvy z nadpisu 1 do nadpisu 2 alebo skrátenie nadpisu na dovolenú dĺžku.


6. Nastavenia kampane a bidding stratégia

Pri spustení kampaní sa odporúčajú manuálne stratégie upravovania bidov, teda Focus on clicks: Manual CPC + enhanced. Úvodnú hodnotu pre maxCPC nastavte medzi 0,2 až 1,5 podľa predpokladanej konkurencie v danej krajine. Prípadne si upravte bidding v Google Ads.


7. Nastavenie maxCPC a scriptov

V časti Automated scripts si skontrolujte ako máte nastavenú maržu (maxCPA), odporúča sa dynamicky vypočítaná z ceny produktov, medzi 5 až 30%. Následne si môžete nastaviť scripty, odporúčané nastavenie nájdete tu.

 

Čo sledovať v Google Ads

 

1. Nevhodné kľúčové slová

Zoraďte si všetky kľúčové slová v BW kampaniach od najviac impresií. Tu budete hneď vidieť aj nevhodné kľúčové slová – označte ich, odstráňte im štítok BW a pausnite. Toto je veľmi dôležité pravidlo! Ak by ste neodstránili štítky BW, BlueWinston by ich spustil znova. 

2. Nevhodné searchtermy

V Google Ads choďte na položku Kľúčové slová, vyberte si z horného menu Search terms a nastavte filter len na BW. Zoraďte si vyhľadávané výrazy od najviac impresií, nastavte si filter na Pridané/Vylúčené: Nie, označte si nevhodné (nevhodný searchterm = príliš všeobecný alebo nepresný voči názvu reklamnej skupiny) a vylúčte ich na úrovni reklamnej skupiny – pridajú sa ako negatívne kľúčové slová. Searchtermy sa najčastejšie tvoria v DSA kampaniach a pri zhode Broadmodifier.

3. Nízke pozície a Below first page

Skontrolujte si pozície kľúčových slov. Začiatočná maxCPC môže byť dosť nízka a preto viacero kľúčových slov môže mať nižšiu pozíciu alebo status Below first page. Odporúča sa zvýšiť maxCPC, aby boli lepšie pozície a teda viac preklikov.


4. Automatické pravidlá

S automatickou úpravou biddingu vám môžu pomôcť aj naše automatické pravidlá. Odporúčame ich nasadiť manuálne do Google Ads > Tools > Rules. Automaticky zvyšujú / znižujú maxCPC pre kľúčové slová (pre reklamné skupiny v DSA kampaniach) na základe metrík ROAS, Bounce rate, Session duration, Too many clicks a podobne.


5. Zamietnuté reklamy

Vo väčšine prípadov sú niektoré reklamy zamietnuté kvôli trademarkom. BlueWinston dokáže tieto trademarky zisťovať (nastavuje sa to v BW > Ads creation > Auto exemption request for Trademark / Pharmacy policy) a automaticky žiada výnimky. Môže sa stať, že BlueWinston nezachytí všetky trademarky a reklamy budú zamietnuté. Následne sa odporúča ísť do BlueWinston > ľavé menu > AdWords > Bad words a pridať trademarky ako Bad words. Následne budú trademarky skryté v reklamách a reklamy pôjdu bez problémov. Odporúčame požiadať o výnimky a teda používať trademarky v reklamách.

 

Nástroje na optimalizáciu textových reklám

Na optimalizáciu textových reklám v Google Ads (Google AdWords) vyslovene doporučujeme používať nástroje tretích strán, ktoré disponujú súborom automatických pravidiel, skriptov, bidding managementu a ďalšími pravidlami, ako dostať maximum z vašej inzercie a reklám v Google Search. Určite si pozrite a otestujte trial verzie týchto nástrojov:

Wordstream.com

Optmyzr.com

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.