DSA – naše best practices za posledného 1,5 roka

Ako isto viete pri produktovej inzercii je veľa produktov, ktoré majú kľúčové slová so statusom Low search volume. Ide o to, že dané kľúčové slová sa málo vyhľadávajú a preto ich ani Google nepúšťa do inzercie. A teda je nemožné bežným spôsobom inzerovať na takéto produkty. Alebo by to predsa len bolo možné?

Keď sme pred 1,5 rokom spúšťali naše DSA produktové kampane cez BlueWinston.com, tak len málo PPC špecialistov vedelo, že sa dajú aj takéto kampane automatizovať a veľmi jednoducho vytvárať z bežného produktového XML feedu.

Naše best practices a čo odporúčame sledovať:

Produktové DSA kampane – čo to je a kedy ich použiť?

Ide o Dynamické reklamy na Produkty v Google Vyhľadávaní – Dynamic search Ads (DSA for Products), ktoré sú závislé od obsahu na danej podstránke na eshope a Google sám rozhoduje kedy tieto reklamy zobrazí na základe toho, čo užívatelia hľadajú. Oplatí sa teda mať kvalitný popis produktu.

Produktové DSA kampane sa používajú vo väčšine prípadov na produkty, ktoré sa nedajú bežným spôsobom inzerovať, lebo ich kľúčové slová sú málo hľadané (majú status Low search volume). Môže ísť o rôzne fashion produkty, príslušenstvo alebo málo známe produkty.

V produktových DSA kampaniach sa netvoria kľúčové slová, ale searchtermy. A tiež nie je ani možné do DSA kampaní pridať kľúčové slová. V DSA kampaniach sú reklamné skupiny a každá postupne získava searchtermy, s ktorými sa dá ďalej pracovať.

Možnosti nastavenia pre produktovú DSA kampaň

Na tvorbu produktovej DSA kampane stačí bežný produktový XML feed. Vyberiete si kategórie, cielenie kampane (DSA domain language, country, languages). Následne si môžete vytvoriť reklamné texty – v popise reklamy môžete použiť niektoré tagy, ktoré používate v XML feede, napríklad výrobcu. Hlavné nadpisy dopĺňa Google podľa obsahu na eshope.

Samozrejme si môžete doplniť Ad extensions – Sitelinky a Callouty. V ďalšom kroku máte k dispozícii rovnaké nastavenia ako v bežnej produktovej kampani a teda si môžete nastaviť  bidding stratégiu (vrátane Target ROAS), začiatočnú maxCPC pre reklamné skupiny, maxCPA (fixne alebo ako % z ceny produktu), denný rozpočet a ďalšie nastavenia – všetko veľmi prehľadne a intuitívne.

Čistenie searchtermov v Google Ads

Pri produktovej DSA kampani sa tvoria searchtermy, ktoré môžete vidieť v Google Ads > Keywords > Searchterms. Pomerne dosť často sa zabúda na čistenie týchto searchtermov, čo môže spôsobovať horšie výsledky pre kampaň alebo skupinu kampaní.

Najskôr je vhodné označiť nevhodné, teda nepresné searchtermy a následne ich pridať ako negatívne kľúčové slová, teda vylúčiť na úrovni reklamnej skupiny. V produktovej DSA kampani tak môžete pracovať s reklamnými skupinami a searchtermami.

V prípade produktovej alebo produktovo – skupinovej kampane (netýka sa to DSA) – ak vidíte presné a veľmi vhodné searchtermy, tie si môžete pridať ako kľúčové slová na úrovni reklamnej skupiny. Tieto kľúčové slová pri najbližšom update z Blue Winstonu do AdWordsu dostanú všetky potrebné nastavenia.

Automatické scripty a pravidlá pre produktové DSA kampane

V BlueWinstone je k dispozícii viacero zabudovaných scriptov, ktoré môžete využiť pre reklamné skupiny v produktových DSA kampaniach. Scripty pomáhajú optimalizovať výkon kampaní, napríklad vylučovať reklamné skupiny, ktoré majú príliš vysoký spend.

Do Google Ads účtu si môžete manuálne nasadiť aj naše automatické pravidlá pre produktové DSA kampanenájdete ich na našom blogu. Tieto automatické pravidlá sme pripravili samostatne pre reklamné skupiny (produktové DSA kampane) a pre kľúčové slová (produktové kampane).

Symbióza produktovej DSA kampane a produktovej kampane

Najčastejší spôsob ako u nás používame produktovú DSA kampaň je tak, že ju napojíme na bežnú produktovú kampaň. A teda sa cez produktovú DSA kampaň inzerujú len tie produkty, ktoré sú v produktovej kampani neinzerovateľné (majú status low search volume a teda nemajú ani jedno eligible kľúčové slovo). Počet eligible produktov sa môže v danej produktovej kampani meniť a teda sa mení aj počet inzerovaných produktov v napojenej DSA kampani.

Ako vidíte, v DSA kampani sú len produkty, ktoré nie sú eligible v produktovej kampani (115 produktov)

Samozrejme, je možné spustiť aj samostatnú DSA kampaň na vybrané kategórie produktov. Ideálne je, aby na dané produkty nešla iná kampaň a ak by išla, tak produktová kampaň s kľúčovými slovami má prednosť pred DSA kampaňou. Odporúča sa, všade kde je to možné, uprednostniť inzerciu na kľúčové slová.

Chceli by ste vyskúšať produktovú DSA kampaň? Radi vám s tým zdarma pomôžeme!

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account manager pre Bluewinston & CSS Shopping in EÚ. Som zodpovedný za najefektívnejší PPC nástroj na vytváranie produktových, textových a Performance Max kampaní v Google vyhľadávaní a Bingu.