Globálny dopad Covid-19 na ecommerce

Z podnikania v online prostredí sa stala húsenková dráha. Silné eshopy zaznamenali v priebehu korona krízy často nárast alebo len minimálne poklesy tržieb. Zároveň sa dokážu  zviditeľniť aj menší obchodníci, ktorým sa zatiaľ nedarilo. Teraz vedia zvýšiť svoje predaje – závisí to samozrejme od segmentu. Tento stav vo svete vlády rôznych krajín neberú na ľahkú váhu, a preto vykonávajú aj tie najtvrdšie opatrenia. Napríklad obmedzenia pre kamenné prevádzky.

Porovnanie segmentov

SimilarWeb porovnal rôzne kategórie segmentov za obdobie december 2019 – marec 2020. V nasledujúcom grafe vidíte konkrétne segmenty cestovanie, doprava, doručenie potravín a jedál, maloobchody, e-shopy a eventy.

Vo väčšine týchto segmentov môžeme vidieť výrazný prepad v ich raste. Nárast vidíme iba pri segmente doručovania potravín.

Prepad trhu v jednotlivých odvetviach

Na štatistiky jednotlivých segmentov sa zamerali aj detailnejšie. Poukázali na to, že najväčší prepad (viac ako 20%) zaznamenali ubytovacie služby, predaj leteniek a prenájom automobilov. Je to viac menej logické. Uzatvorenie hraníc neumožňuje ľuďom cestovať a všetky ubytovacie služby musia byť pre verejnosť zatvorené.

Naopak, rapídne sa zvýšila návštevnosť a záujem o webové stránky vládnych inštitúcií, médií, streamovacích služieb, sociálnych sietí a online obchodov s elektronikou, potravinami a drogériou. Ľudia v čase koronakrízy majú záujem o aktuálne informácie a znenie nových nariadení, ktoré odznejú v médiách alebo na stránkach vládnych inštitúcií.

Ľudia odkázaní na komunikáciu výlučne prostredníctvom mobilných zariadení alebo sociálnych sietí. Výrazne sa zvýšilo používanie online hlasových služieb, napríklad Zoom alebo Skype.

Prieskum webovej stránky Neil Patel taktiež potvrdzuje, že nasledovné segmenty, majú zhruba od 5 až do 35% vyšší nárast návštevnosti na svojich webových stránkach:

  • farmaceutické spoločnosti

  • zdravotná starostlivosť

  • potraviny

  • financie 

  • médiá 

Globálny dopad Covid-19 na ecommerce

Zaujímavosťou na tomto grafe je napríklad pokles reklamy, resp. propagačných služieb. Majitelia prevádzok sa stávajú v tejto dobe skeptickí a nechcú vynakladať peniaze na propagáciu, pretože si myslia, že aj tak nebude efektívna a účinná.

Opakom sú však majitelia eshopov, ktorý práve v tejto situácii využívajú priestor na zviditeľnenie sa a udržanie si pozície lídra na trhu, zatiaľ čo konkurencia spí. Tí, ktorí si nechali spustené kampane, tak vo väčšine prípadov majú nárasty objednávok.

Paul Marsden, psychológ z University of Arts London cit. v článku CNBC, vysvetlil tento jav zmeny nákupného správania spotrebiteľov v rôznych segmentoch nasledovne. Nákup počas obdobia paniky môžeme chápať veľmi jednoducho ako akúsi hru s našimi tromi základnými psychologickými potrebami. 

Tieto potreby sú:

  • autonómia (čiže prevzatie kontroly nad našimi činmi)
  • príbuznosť (potreba robiť niečo prospešné pre okolie, pre naše rodiny, známych)
  • spôsobilosť (potreba cítiť sa ako zodpovedný a inteligentný spotrebiteľ, ktorý robí správnu voľbu, nakupuje iba nevyhnutné produkty a vyhýba sa utrácaniu za zbytočnosti).

Podobne ako predošlé prieskumy, aj štúdia Civis, ktorú realizovala spoločnosť  Valassis, bola zameraná na prieskum dominujúcich a porazených segmentov v čase koronavírusu Covid-19. Podľa tejto štúdie sa zistilo, že až 42% spotrebiteľov nakupuje viac online, pričom prieskum bol realizovaný na vzorke 1 000 dospelých respondentov v USA.

Globálny dopad Covid-19 na ecommerce

Aj keď spotrebitelia míňajú oveľa viac nakupovaním online ako pred vypuknutím koronavírusu, ich výdavky sa presunuli. Tieto zmeny ich mesačných výdavkov môžeme vidieť na grafe. Môžeme teda poznamenať, že všetky uvedené výskumy sa v náraste a v prepade jednotlivých segmentov zhodli.

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Account Manager and Content Creator v spoločnosti BlueWinston. Zaujímam sa o online marketing, dizajn, SEO a webové stránky.