Google Ads automatizované pravidlá / biding skripty pre lepší výkon

Nasledujúce pravidlá (skripty) odporúčame použiť pri produktových kampaniach v Blue Winston. Môžete ich využiť pri meraní konverzií a hodnôt všetkých transakcií v Google Ads zo spojeného Google Analytics účtu. Skripty pridáte takto: Horné menu > Nástroje > Pravidlá. Zvyčajne majú všetky Blue Winston kampane predložku BW. Ak majú vaše kampane inú, použite tú.

1. Vyberte nástroje > Hromadné akcie > Pravidlá > Pravidlá pre kľúčové slová

2. Vyberte podmienky pre automatické pravidlo

Pre DSA kampane v Blue Winston vyberte reklamné skupiny.

Odporúčame použiť automatizované pravidlá

Prvá skupina skriptov je pre zvýšenie bidov na kľúčové slová:

BW | Zvýšiť maxCPC kľúčových slov o +30% (vyššie ROAS) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje „BW“”
– filter “Konverzie viac než 0”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”  //tá istá hodnota pre každú inú menu
– filter “Priemerná pozícia je horšia než 1”
– filter “Všetky hodnoty / ceny konverzií sú viac než 5” – pozrite si poznámku nižšie pod týmto pravidlom
=> DENNÉ používanie dát z prechádzajúceho dňa

Pre DSA kampane použite tieto automatické pravidlá:

BW (DSA) | Zvýšiť maxCPC reklamných skupín o +30% (vyššie ROAS) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje “BW (DSA)”
– filter “Konverzie viac než 0”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Priemerná pozícia horšia než 1”
– filter “Všetky hodnoty / ceny konverzií sú viac než 5” – pozrite si poznámku nižšie pod týmto pravidlom
=> DENNÉ používanie dát z prechádzajúceho dňa

Toto automatické pravidlo zvýši maxCPC pre kľúčové slová (reklamná skupina v DSA), ktoré majú vyššie ROAS. Metrika ROAS sa rovná všetky hodnoty / ceny konverzií. Ak máte maržu (maxCPA) 20%, vaše ROAS je 100/20=5, kde vidíte, že hodnota ROAS závisí od vášho maxCPA. Kľúčové slová s vyššou hodnotou sú najvýkonnejšie. Ak máte maxCPA 10%, ROAS bude 10, pre maxCPA 8% to bude 12,5 atď.

Pre všetky kľúčové slová so statusom Nízke bidy pre prvú stránku sú k dispozícií 2 automatické pravidlá:

BW | Zvýšiť maxCPC kľúčových slov o +50% (Impresie > 0, pod prvou stránkou) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Status je Nižší pod prvou stránkou”
– filter “Konverzie menej než 0.01”
– filter “Impresie viac/ rovné  1”
– filter “Priemerná pozícia > než 1”
=> týždenné používanie dát za posledných 7 dní

BW | Zvýšiť maxCPC kľúčových slov o +5% (Zobrazenia = 0, pod prvou stránkou) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Status je Nižší pod prvou stránkou”
– filter “Konverzie menej než 0.01”
– filter “Impresie sa rovnajú 0″
=> DENNE používanie dát za posledných 90 dní

Ak majú niektoré z vašich kľúčových slov status Below first page bid, zvyčajne sa nezobrazujú na prvej strane Google výsledkov. Je veľmi dôležité mierne zvýšit bidy pre dosiahnutie prvej strany.

Môžete automaticky zvýšiť bidy pre kľúčové slová s najlepšou kvalitou týmto pravidlom:

BW | Zvýšenie maxCPC kľúčových slov o +10% (Skóre kvality  7-10/10) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “maxCPC je viac než 0.01€”
– filter “Priemerná pozícia je > než 1″
– filter “Status je vhodný”                   //jedine vhodný, nevyberajte Vhodný: Limitovaný alebo iné
– filter “Konverzie menej než 0.01”
– filter “CTR je menej než 5”
– filter “Skóre kvality je viac/rovné 7″
=> týždenne používanie dát za posledných 7 dní

Skóre kvality je ohodnotené z Google Ads. Hodnota sa skladá z kvality reklamy, CTR, kľúčových slov a cieľovej stránky. Najlepšie je mať kľúčové slová so skóre kvality nad 7.

Keď majú kľúčové slová (reklamné skupiny v DSA-P) nízky podiel zobrazení:

BW | Zvýšiť maxCPC kľúčových slov o +50% (nízky podiel zobrazenia) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter „maxCPC je viac než 0.01€“
– filter “Status je vhodný”
– filter “Konverzie menej než”
– filter „Podiel zobrazení vyhľadávania je menej než 90%“
– filter „Priemerná pozícia > 1“
=> týždenne používanie dát za posledných 7 dní

BW (DSA) | Zvýšenie maxCPC reklamných skupín o +50% (nízky podiel zobrazení) – maxCPC 1.20 €
– filter “Názov kampane obsahuje “BW (DSA)”
– filter „maxCPC viac než 0.01€“
– filter “Status j vhodný”
– filter “Konverzie menej než 0.01”
– filter „Podiel zobrazení vyhľadávania je menej než 90%“
– filter „Priemerná pozícia > 1“
=> týždenne používanie dát za posledných 7 dní

Ako automaticky zvýšiť rozpočet kampaní ak sú limitované rozpočtom

BW | Zvýšenie rozpočtu kampane o +10% (limitovaný status)  maximálny rozpočet 100€  //nastavte si maximálny rozpočet vo vašej mene
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “Status obmedzená rozpočtom”
=> týždenne používanie dát za posledných 7 dní

S týmto skriptom môžete automaticky navýšiť rozpočet o +10% keď sú vaše kampane obmedzené rozpočtom.

Znižovanie bidov je tiež veľmi dôležité. Toto sú najčastejšie dôvody:

BW | Zníženie maxCPC kľúčových slov o -100% (nízke skóre kvality 0-4/10)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Konverzie menej než 0.01”
– filter “CTR je menej než 3”
– filter “Kliky sú viac/rovnajú sa 5”
– filter “Skóre kvality je menej / rovné 4
=> DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

BW | Zníženie maxCPC kľúčových slov o -100% (nízky CTR)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “Klikov viac než 7”
– filter “Konverzií menej než 0.01″
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Priemerná pozícia je < 3” – filter “CTR je menej než 2” – filter “Status je vhodný” => DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

Skript je použiteľný iba pri produktových kampaniach s kľúčovými slovami, nie pre DSA kampane. Len kľúčové slová totižto môžu mať skóre kvality, skupiny reklám nie.

Pravidlá môžu byť upravené pre DSA kampane:

BW (DSA) | Zníženie maxCPC reklamných skupín o -100% (nízke CTR)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW (DSA)”
– filter “Klikov viac než 7”
– filter “Konverzií menej než 0.01”
– filter “predvolené maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Priemerná pozícia je < 3” – filter “CTR je menej než 2” – filter “Status je vhodné”      //jedine vhodné, žiadny iný status => DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

BW | Zníženie maxCPC kľúčových slov o -100% (vysoká miera odchodov)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “Klikov viac než 7”
– filter “Konverzií menej než 0.01”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Miera odchodov je viac než 89″
=> DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

BW | Zníženie maxCPC reklamných skupín o -100% (vysoká miera odchodov)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW (DSA)”
– filter “Klikov viac než 7”
– filter “Konverzií menej než 0.01”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Miera odchodov je viac než 89″
=> DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

BW | Zníženie maxCPC kľúčových slov o -100% (príliš veľa kliknutí)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “Klikov viac než 20”
– filter “Konverzií menej než 0.01”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
=> DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

Pre Blue Winston DSA kampane použite:

BW (DSA) | Zníženie maxCPC reklamných skupín o -100% (príliš veľa kliknutí)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW (DSA)”
– filter “Klikov viac než 20”
– filter “Konverzií menej než 0.01”
– filter “ prednastavené maxCPC viac než 0.01€”
=> DENNÉ používanie dát za posledných 90 dní

Pre niektoré kľúčové slová je nízke ROAS. Pre zvýšenie bidov použite pravidlo:

BW | Zníženie  maxCPC kľúčových slov o -20% (nízke ROAS)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW”
– filter “Konverzie menej než 0”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Všetky hodnoty / ceny konverzií je menej než 7”   //použite hodnotu 7 ak je vaše maxCPA 20%. Pre maxCPA 14% použite hodnotu 5, atď.
=> týždenné používanie dát za posledných 7 dní

BW (DSA) | Zníženie maxCPC reklamných skupín o -20% (nízke ROAS)
– filter “Názov kampane obsahuje “BW (DSA)”
– filter “Konverzie viac než 0”
– filter “maxCPC viac než 0.01€”
– filter “Všetky hodnoty / ceny konverzií je menej než 7”   //použite hodnotu 7 ak je vaše maxCPA 20%. Pre maxCPA 14% použite hodnotu 5, atď.
=> týždenné používanie dát za posledných 7 dní

Toto môže byť použité aj pre DSA kampane.

Popísané automatické pravidlá (skripty) odporúčame použiť pre všetky typy Blue Winston produktových kampaní. Môžete ich pridať do Google Ads účtu samostatne alebo môžete napísať nám a spravíme to za vás. 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author: