Google Merchant: Zvyčajné problémy s informačným kanálom

Existuje mnoho problémov, ktoré sa môžu objaviť pri nahrávaní alebo tvorbe vášho informačného kanála (feedu). V tomto článku si zhrnieme aké máte možnosti ak sa jedna z takýchto chýb objaví. 

Väčšinou sú to štyri problémy :

 • Problémy s vytvorením informačného kanála
 • Problémy s registráciou informačného kanála
 • Problémy s formátovaním
 • Problémy s nahrávaním

V tomto článku sa budeme venovať všetkým vyššie uvedeným problémom.

1. Problémy s vytvorením informačného kanála

Vo vašom nahratom súbore môže chýbať povinný atribút ako napríklad id, názov, popis, link alebo iné.

Majte na pamäti, že Google momentálne nepovoľuje informačné kanály s koncovkou .xls. Pokiaľ váš nahratý súbor končí s touto koncovkou, konvertujte ho do .txt súboru.

2. Problémy s registráciou informačného kanála

Cieľová krajina – Keď nahrávate váš informačný kanál (feed), potrebujte zvoliť cieľovú krajinu. To znamená, že Google sa vás pýta kde budete predávať vaše produkty. Myslite na to, že produkty alebo dáta nahraté do zvolenej cieľovej krajiny musia spĺňať požiadavky cieľovej krajiny + vaše produktové dáta a vstupná stránka potrebujú spĺňať špecifikácie informačného kanála a pravidlá.

Názov súboru informačného kanála –  Súbory RSS a Atom by mali mať príponu .xml. Názvy súborov, ktoré nemajú žiadnu príponu, sa predvolene spracujú ako súbory s hodnotami oddelenými tabulátormi a mali by mať príponu (.txt). Pripomíname, že Google neakceptuje súbory vo formáte Excel.

Súbory typu .zip alebo .gz – Ako používate tieto prípony súboru,  je potrebné skontrolovať, či je súbor skomprimovaný, pretože to systém predpokladá. Nahranie neskomprimovaného súboru môže v tomto prípade spôsobiť zlyhanie. Skomprimovaný archív musí obsahovať presne jeden súbor.

3. Problémy s formátovaním

 • Text alebo text oddelený tabulátormi
  • Ak používate text, ktorý už bol formátovaný, skontrolujte, či je v informačnom kanáli zapnutá možnosť atribútov v úvodzovkách.
  • Skontrolujte, či sa stĺpce (tabulátory) s povinnými atribútmi zhodujú so všetkými položkami. Často sa stáva, že text obsahuje tabulátor navyše alebo naopak, že tabulátor chýba.
  • Ak používate Tabuľky Google, na overenie údajov môžete použiť doplnok služby Google Merchant Center.
 • XML
  • Špeciálne znaky (ako je napríklad znak &) je potrebné zadať pomocou entít.
  • Je možné, že atribúty obsahujú veľké písmená. Všetky veľké písmená v názvoch atribútov je potrebné odstrániť. Napríklad, id atribút by mal vyzerať ako <id> nie ako <Id>.
  • Niekedy sa môže vyskytnúť nesprávne kódovanie. Uistite sa, že súbor kódujete v akceptovaných formátoch.

4. Problémy s nahrávaním

Môže sa stať, že sa vyskytnú chyby popri nahrávaní vášho súboru. Pozrite si náš návod, ako správne nahrať informačný kanál (feed).

Vo vašom zozname informačných kanálov, kliknite na feed ktorý chcete skontrolovať. Budete presmerovaný na stránku, kde môžete stiahnuť váš informačný kanál. Budete si môcť stiahnuť súbor vo formáte CSV s podrobným prehľadom chýb spracovania a upozornení.

 

 

Rezervujte si rýchly ㅤㅤㅤㅤ20-minútový videohovor

Chcete sa dozvedieť viac o automatizácii produktových kampaní? Naplánujte si hovor 1:1 s jedným z našich account manažérov.

Prejdi na domovskú stránku

About the Author:

Konzultant pre online obchod a marketing. Držiteľ všetkých certifikácií Google Ads. Account Manager pre BlueWinston a Shopping in EU. CSS hrdina. Gamer.